Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Phạm Đoàn Đông

 

Vô cùng thương tiếc:

Bạn PHẠM ĐOÀN ĐÔNG

tạ thế ngày 11 tháng 2 năm 2022,

nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần

tại Boston, Massachusetts-USA

Hưởng thọ 76 tuổi

 

Xin thành kính chia buồn với bạn Nguyễn Thị Lộc Tưởng và các cháu.

Đồng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Bạn Phạm Đoàn Đông vãng sanh cực lạc.

 

Gia đình TRẦN VĂN TÝ – Brisbane, Australia

Gia đình DƯƠNG VĂN CHUNG – Sydney, Australia

1 Comment

  1. duoc tin Chau Sau Dong vua man phan.Gd co đường Nam Baucung các con chau;gd chu Ba hay Cau ba Giới cung các con chau chat gọi loi chia buồn voi Chau Lộc Tưởng;gd Bay Đức;gd con chau cua chau Anh .Cau Nguyễn chau Anh Sau dong vang sanh Lạc quốc.Xin chia buồn đến chau dauLoc Tưởng cung quy tang quyền.gd Co Nam Bầu;gd Chi Ba. Hiệp gd chua Ba giới dong phan ưu

Leave a Reply to tonydo Cancel reply

Your email address will not be published.


*