3 Comments

  1. Khi nghe các Thầy bên Phật giáo cổ vủ Phât tử ủng hộ việc làm của Dòng Cứu thế Saigon,tôi thật cảm kích .Thật vậy Phật giáo ở trong nước ,hầu như 99% là Quốc doanh (nhà nước CS).Các nhà sư trụ trì các chùa là CA trá hình,thuộc lời “Bác Hồ” hơn thuôc kinh kệ. Gởi tiền cho các chùa ở trong nước là hanh vi “nối dáo cho Giặc”. Có một số vị chân tu ,thì hoàn toàn bị CS phong tỏa 100&,không làm gì được.Chúng ta chỉ còn trông cậy vào các Cha bên Thiên chúa giáo,,vì tổ chưc giáo hội rất chặt chẻ CS không len lỏi được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*