Thông Báo Kêu Gọi Đề Cử Ứng Viên Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2021

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM  

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

A Nonprofit Organization – EIN 33-0910909

8971 Colchester Ave.,  Westminster, CA 92683, USA

Tel. (714) 657-9488 – Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net – http//www.vietnamhumanrights.net  

Thông Cáo Báo Chí

7/7/2021

THÔNG BÁO KÊU GỌI ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM NĂM 2021  

Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) sẽ chấp nhận các đề cử ứng viên cho Giải Nhân quyền Việt Nam (GNQVN) năm 2021 từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

GNQVN được thành lập vào năm 2002 và được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc tổ chức tại Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. GNQVN cũng là cơ hội để người Việt Nam trên khắp thế giới thể hiện tình đoàn kết và hỗ trợ đối với những người tham gia đấu tranh không ngừng cho các quyền cơ bản và công lý cho người dân Việt Nam.

Kể từ khi thành lập, GNQVN đã được trao cho 49 cá nhân và 5 tổ chức tại Việt Nam. Năm ngoái, GNQVN đã được trao cho Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), ông Nguyễn Năng Tĩnh và ông Nguyễn Văn Hóa.

MLNQVN rất mong nhận được nhiều đề cử xứng đáng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố chính thức vào giữa tháng 11 năm 2021.

Tiêu Chuẩn Tổng Quát 

– Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam;

– Đã có thành tích đấu tranh bất bạo  động vì nhân quyền cho người dân Việt Nam;

– Việc đấu tranh của họ đã tạo được ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.

Thủ Tục Đề Cử

– Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;

–  Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;

–  Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đã hoặc chưa xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử.

Xin gởi hồ sơ đề cử  về MLNQVN trước ngày  30/9/2021 theo địa chỉ: 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 – U.S.A.

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

—————————-

Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2021

Mẫu Đơn Đề Cử

1. Tóm tắt tiểu sử người hoặc tổ chức được đề cử:

2. Quá trình họat động có liên quan đến nhân quyền Việt Nam:  (Các công tác đã thực hiện, tác phẩm đã phổ biến, gian khổ đã chịu đựng, thành tích được tuyên dương…)

3.  Tên và địa chỉ những người  mà Ban Xét Giải có thể liên lạc để biết thêm chi tiết về người được đề cử nếu cần.

4.  Tên người hoặc tổ chức đề cử:

     Địa chỉ:

     Điện thọai:

     Email:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*