26/5/2021: Mời Tham Gia Buổi Ra Mắt TIẾNG NÓI CỦA CHÚNG TÔI

Cơ quan VietAID và Ban Tiếp cận Châu Á của Dịch vụ Pháp lý Boston và vùng phụ cận kính mời quý vị tham gia buổi ra mắt TIẾNG NÓI CỦA CHÚNG TÔI: Kinh nghiệm của những công nhân làm móng gốc Việt trong ngành làm móng tại Massachusetts trước và trong khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Giới thiệu tóm tắt bản Báo cáo Tiệm làm móng (Ảo) với các giới chức liên quan:

Thứ Tư ngày 26 tháng 5, 2021 từ 2-3 giờ chiều (EST)

Xin phúc đáp: https://bit.ly/NailSalonReport

Bản tóm tắt của báo cáo Tiếng Nói Của Chúng Tôi bao gồm sơ lược về ngành làm móng, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và gia tăng bạo lực chống người châu Á trong ngành cùng các khuyến nghị cho các bên liên quan (chính phủ, các nhà tài trợ và đồng minh). Lần ra mắt này sẽ bằng tiếng Anh và lần ra mắt cộng đồng tiếp theo (bằng tiếng Việt) được dự trù trong những tuần sắp tới.

Được phát động bởi VietAID và Ban Tiếp cận Châu Á (AOU) của Dịch vụ Pháp lý Boston và vùng phụ cận, dự án Tiệm làm móng tại Massachusetts tìm cách cung cấp dịch vụ và hỗ trợ nhân viên hành nghề nhằm giải quyết những thách thức mà ngành làm móng đang phải đối mặt.

Nhu cầu về một ngành dịch vụ vững vàng chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng hơn vào năm 2020, khi đại dịch Coronavirus (COVID-19) buộc các tiệm làm móng ở Massachusetts phải ngưng hoạt động, kinh doanh chậm lại và nhiều lần thay đổi cách sắp xếp lại tiệm. Người thợ và chủ nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận xin giúp đỡ và trợ cấp, hỗ trợ cho gia đình và có đủ thông tin bằng chính ngôn ngữ của họ.

Báo cáo này làm sáng tỏ những kinh nghiệm riêng biệt của những người thợ làm móng gốc Việt ở Massachusetts cả trước và trong khi xảy ra đại dịch. Báo cáo này là tập hợp các phát biểu từ 52 cuộc phỏng vấn định tính với những người thợ trong các năm 2016-2020, các câu trả lời khảo sát của 51 người thợ và 15 người chủ trong thời gian xảy ra đại dịch cùng những câu chuyện bên lề từ các đối tác trong cộng đồng. Tất cả dữ liệu hiển thị trên biểu đồ chỉ dựa vào các cuộc khảo sát được thu thập trong đại dịch.

Tất cả các cuộc phỏng vấn và hầu hết các cuộc khảo sát của chúng tôi đều làm nổi bật trải nghiệm sắc thái của người thợ làm móng. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng kinh nghiệm của người thợ trong ngành gắn liền với kinh nghiệm của chủ nhân. Chúng tôi cũng có dịp khảo sát một số chủ nhân trong thời gian xảy ra đại dịch do trải nghiệm của cộng đồng trong ngành có tính liên kết với nhau.

Sự phát hiện của chúng tôi nâng cao tiếng nói của những người trong ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi ngành này tiếp tục đối mặt với những thách thức trong đại dịch, chúng tôi hy vọng rằng bản báo cáo này có thể cung cấp các khuyến nghị hữu ích để hỗ trợ tất cả nhân viên phục vụ trong tiệm làm móng và củng cố các tiệm tại địa phương trong một tương lai dài.

Rất mong gặp được Quý vị vào thứ Tư tuần sau!

Giới thiệu tóm tắt bản Báo cáo Tiệm làm móng (Ảo) với các giới chức liên quan:

Thứ Tư ngày 26 tháng 5, 2021 từ 2-3 giờ chiều (EST)

Xin phúc đáp: https://bit.ly/NailSalonReport

Mọi thắc mắc xin liên lạc với
Thảo Hồ (THo@gbls.org) hoặc
Lisette Lê (lisette@vietaid.org).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*