1 Comment

  1. Đề nghị Ban Tổ chức và các Hội đoàn tham gia nên nghiên cứu xem có phải lỗi 1 phần về sự kỳ thị dân Á-Châu là do chính người Á-Châu gây ra không khi mà Asian-American Commission of Massachusetts là cơ quan tư vấn cho Thống đốc vế Á-Châu vụ đã ra Thông cáo Báo chí ngày 04 tháng 06, 2020 dưới tiêu đề ” Statement In Support of Black Lives Matter ” đã cáo buộc ” Chúng tôi được biết Cộng đồng Người Mỹ gốc Á-Châu và Thái Bình Dương đã chống lại người Da đen từ lâu đời và chúng tôi tích cực hành động để hàn gắn vết thương đau này “! ( We acknowledge the deep root of anti-Blackness within the AAPI community and commit to engaging in a on going and necessary process of healing these wounds )! Làm sao mà Ủy ban này lại xác nhận là có sự chống đối sâu xa từ Cộng đồng Á-Châu đối với dân Da đen? Chống đối hay kỳ thị nơi đâu? Khi naò? Chống ai?… Khi mà Phố Tàu Boston sinh hoạt ngay trong khu Da đen trên 100 năm qua? Khi mà trên 20 ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản định cư tại Dorchester ngay trong khu đông đảo Da den nhất của Boston? Mà chưa bao giờ có xung đột nghiêm trọng giữa 2 sắc dân? Người Mỹ gốc Á-Châu đã bầu cử và làm việc trong Nội các Obama, Deval Patrick?
    Phải chăng chính Ủy Ban Người Mỹ gốc Á-Châu naỳ vô tình hay cố ý tạo ra sự kỳ thị, chống đối người Da đen?
    Quý vị có thể tham khảo nguyên Press Release này trên website của Commonwealth of Massachusetts!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*