Cáo Phó & Chương Trình Tang Lễ Của Nghệ Sĩ Hoàng Long Từ Trần Tại Boston

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu gần xa:
Chồng, cha, bác của chúng tôi là

Nghệ sĩ Hoàng Long

Pháp danh Nguyên Đại

Sinh ngày 28-5-1936
Tại Nam Định, Việt Nam
Đã thất lộc lúc 2 pm ngày 11-11-2020
Nhằm ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý
Tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 84 tuổi

Tang gia đồng khấp báo

Bà quả phụ Hạ Uyên

Các con:
Trưởng nam: Lương Phi Anh
Cháu nội: Lương Hoàng Đức
(Sunny Lương)
Lương Minh Anh
Lương Mai Anh
Lương Khang Anh
Thứ nam: Lương Đức Minh, Vợ: Đỗ Anh Thư
Thứ nam: Lương Đức Thụy
Thứ nam: Lương Đức Vinh
Cháu gái: Nguyễn Hồng Quyên, Chồng: POLO
Cháu gái: Nguyễn Hồng Vân
Cháu trai: Nguyễn Thành Trí
Cháu Trai: Nguyễn Thành Đạt
Cháu gái: Nguyễn Hồng Ngọc

Cáo phó nầy xin thay thế thiệp tang

* * *

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Tư ngày 18-11-2020

– Linh cửu được quàn tại
Wing Fook Funeral Home
13 Gerard St., Boston, MA 02119

10:00 am: Lễ nhập quan, phát tang và cầu nguyện

Từ 10:30 am đến 11:45 am: đọc kinh cầu siêu và thăm viếng

12:00 pm: Lễ di quan

– Linh cửu sẽ được hoả táng tại
95 Forest Hills Ave, Jamaica Plain, MA 02130

 

3 Comments

  1. Thành kính phân ưu, Gia đình chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang gia và tang quyến xa gần của Nghệ-Sĩ Hoàng-Long, Pháp danh Nguyên-Đại!
    Nguyện cầu hương hồn của Nghệ-sĩ Hoàng-long sớm tiêu diêu miền cực lạc của cỏi vĩnh hằng!
    Gia đình Nguyễn thanh Bình

  2. Thành kính phân uu cùng tang quyến và gia đình.Nghệ sĩ Hoàng Long,hát hay,đóng kịch giỏi,đam mê nghệ thuât.Trong suốt thời gian nghệ sĩ Hoàng Long sống ở Boston,ông đã đóng góp cho CDVN nhièu về văn hóa,chính trị,xã hội và tôn giáo . . . Nguyện cầu hương hồn của nghệ sĩ Hoàng Long về cõi Niết bàn.Hội viên Diên Hồng Phạm văn Đảm vĩnh biệt anh . . ./-

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*