Chương Trình Can Thiệp Sớm Bay Cove

Kính gởi quý hội đoàn, trường học, quý lãnh đạo cộng đồng, và quý truyền thông,

Bay Cove Human Services xin thông báo không chỉ riêng Bay Cove mà tất cả các dịch vụ Can Thiệp Sớm trên toàn tiểu bang Mass đều vẫn hoạt động.  Bay Cove Early Intervention cung cấp dịch vụ bằng telehealth qua điện thoại và video.  Xin quý vị giới thiệu các trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi đến với dịch vụ miễn phí này để được hỗ trợ nếu có lo lắng về sự phát triển.

Số văn phòng (617) 371-3010
Hay số (781) 436-2990 để nói chuyện với nhân viên nói tiếng Việt.

Phụ huynh cũng có thể liên lạc trực tiếp để tiếp cận dịch vụ mà không cần giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình.

Đặc biệt Bay Cove Early Intervention có chuyên viên nói tiếng Việt.

Đường link ghi danh trực tiếp của Chương Trình Can Thiệp Sớm Bay Cove:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUu9LJ5bh6QGH4w3EkmfqK2kbwf5h6ElcWPCtWnwy5EZ9LbA/viewform

Xin chân thành cảm ơn,

MyHanh Barrette, MSW, LCSW
Service Coordinator
Bay Cove Early Intervention
105 Victory Road
Dorchester, MA 02122
Office:  617-371-6906
Google Voice:  718-436-2990

 www.baycovehumanservices.org

Follow Bay Cove on Facebook or Twitter

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*