Bạn Có Sẵn Sàng Bỏ Phiếu Cho Cuộc Bầu Cử Ngày 3 Tháng 11 Chưa ?

Là công dân Hoa Kỳ và là cư dân thành phố Boston bạn có quyền ảnh hưởng sâu đậm nhất đến đời sống chính trị của mình bằng lá phiếu bầu.
Dưới đây là các tin tức về Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, bao gồm cả chi tiết về các lựa chọn bỏ phiếu khác nhau.

Bầu cho những chức vụ nào?

Cấp Liên bang:

– Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ
– Thượng nghị sĩ Quốc hội liên bang
– Dân biểu Quốc hội liên bang

Cấp Tiểu bang:

– Thượng nghị sĩ Quốc hội tiểu bang
– Dân biểu Quốc hội tiểu bang
– Ủy viên Hội đồng Thống đốc
– Công chứng viên

Trong lá phiếu có hai câu hỏi xin ý kiến:

– Đề xuất dự Luật yêu cầu được quyền: Truy cập dữ liệu của xe hơi mới
– Đề xuất dự Luật cho phép được: Lựa chọn có xếp hạng ứng viên khi bỏ phiếu

Ngoài ra còn có hai câu hỏi về chính sách công ở các địa hạt 11, 15, 17 và 18 của Dân biểu tiểu bang.

Các thời hạn nên nhớ:

– Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10, đến 8 giờ tối: Hạn chót ghi danh đi bầu

– Từ thứ Bảy, 17 tháng 10 đến thứ Sáu, 30 tháng 10: Thời gian bỏ phiếu sớm (kiểm tra địa điểm và giờ)

– Thứ Tư, ngày 28 tháng 10: Hạn chót để yêu cầu phiếu bầu bằng thư

– Thứ Hai, ngày 2 tháng 11, đến 12 giờ đêm: Hạn chót để trực tiếp nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt

– Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 (Ngày Đi Bầu): Hạn chót để gửi trả lại lá phiếu đã bầu bằng thư hoặc đến bỏ phiếu trực tiếp tại các phòng phiếu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Xem phiếu bầu trên mạng.
Tất cả cử tri đều có thể chọn bỏ phiếu bằng thư. Hạn chót để yêu cầu phiếu bầu bằng thư là Thứ Tư, ngày 28 tháng 10. Bạn cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu trong khoảng thời gian bỏ phiếu sớm từ Thứ Bảy, 17 tháng 10 đến thứ Sáu, 30 tháng 10 hoặc trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày Đi Bầu, thứ Ba, 3 tháng 11, nhớ tuân theo các hướng dẫn giữ sức khỏe chung.

* * *

 Câu hỏi 1:  Luật về Quyền sửa xe

Muốn biết thêm chi tiết bằng 4 ngôn ngữ khác nhau, mời xem tại đây cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt:  http://bit.ly/MAprops

  • Bỏ phiếu “thuận” cho phép chủ xe và các cửa hàng sửa xe độc lập quyền truy cập dữ liệu để sửa chữa xe hơi mới.
  • Bỏ phiếu “không” duy trì việc các nhà sản xuất xe hơi giữ độc quyền dữ liệu sửa chữa xe hơi mới.
  • Những người ủng hộ cho rằng: Việc mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu cho xe hơi mới sẽ cho phép người tiêu dùng chọn nơi mang xe đi sửa và hổ trợ kinh doanh cho các tiệm sửa xe nhỏ.
  • Những người phản đối cho rằng: Việc mở rộng quyền truy cập thông tin ngoài các nhà sản xuất xe hơi sẽ có nguy cơ tiết lộ dữ liệu lái xe cá nhân, bao gồm cả vị trí xe từng lúc.

Câu hỏi 2: Sáng kiến ​​Bỏ phiếu Xếp hạng-Lựa chọn

Muốn biết thêm chi tiết bằng 4 ngôn ngữ khác nhau, mời xem tại đây cho tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa và tiếng Việt:  http://bit.ly/MAprops

  • Bỏ phiếu “thuận” ủng hộ việc ban hành luật bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng trong các cuộc bầu sơ bộ và tổng quát cho các cuộc bầu liên bang và tiểu bang
  • Bỏ phiếu “không” giữ nguyên hệ thống bỏ phiếu hiện tại chỉ chọn một ứng viên.
  • Những người ủng hộ nói: Trên lá phiếu, bạn có thể bỏ phiếu cho chỉ một ứng viên như trước nay hoặc bạn có thể lựa chọn các ứng viên theo xếp hạng thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Nếu ứng viên bạn lựa hàng đầu không thắng, phiếu bầu của bạn sẽ được tính ngay cho lựa chọn thứ hai, như vậy, phiếu bầu của bạn quan trọng hơn. Hệ thống mới này sẽ bảo đảm rằng việc thắng cử sẽ thuộc về người nào được đa số ủng hộ.
  • Những người phản đối nói: Bỏ phiếu theo lựa chọn có xếp hạng là một thay đổi phức tạp so với cách bỏ phiếu hiện tại, sẽ làm tăng cơ hội tham nhũng, giảm sự tham gia của cử tri và làm sai lệch kết quả bầu cử.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*