Hai Tiểu Bang Chiến Trường, Hai Thế Hệ Cử Tri Người Việt, Một Sự Tương Phản

Những ngày đầu tháng 10, một số người Mỹ gốc Việt tề tựu tổ chức các buổi vận động tranh cử ủng hộ hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Các cuộc tập hợp là những bức tranh tương phản về sự phân hóa chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, được phản ánh trên nhiều phương diện từ độ tuổi của người tham dự, cách thức tổ chức sự kiện cho tới thông điệp mà họ gửi đi. Nhưng tất cả đều thống nhất trong sự nhiệt thành và niềm tin của họ đối với ứng cử viên mà họ ủng hộ.
VOA ghi lại câu chuyện của họ bằng hình ảnh từ hai tiểu bang chiến trường Georgia và Florida.

Hoàng Long
Theo VOA tiếng Việt ngày 11/10/2020

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/author/hoang-long/ovgmq

1 Comment

  1. VOA tiếp tục chia rẽ CĐVN tỵ nạn như trường họp già thì ủng hộ Trump, trẻ ủng hộ Biden…
    Thực tế qua hình ảnh biểu dương các nơi, hai phe đều có ngưòi già, trẻ cả!
    Tìm hiểu kỷ hơn thì Ban tranh cử Người Mỹ hốc Việt đa số trên 40, 50, 60 tuổi thế thì có còn trẻ mãi hay không? Phe ủng hộ Trump cho thấy cả 2 thế hệ hợp tác với nhau từ các Tiểu bang hay như 2 hôm nay tại Washington D.C!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*