Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Nhắc Lại Những Vụ Án Tôn Giáo: Phật Giáo Hòa Hảo

Nhắc Lại Những Vụ Án Tôn Giáo: Phật Giáo Hòa Hảo

 

Kính Gởi:

– Quý tổ chức Nhân Quyền
– Quý tổ chức tự do tôn giáo
– Quý tổ chức Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo hải ngoại

(Hy vọng làm cở sở thông tin cho sự đàn áp tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo tại Việt Nam để quý tổ chức Nhân Quyền, Tôn Giáo có dữ liệu trong tay tiện dịp bàn bạc về Tôn Giáo và Nhân Quyền với nhà nước Việt Nam)

Qua chặn đường đi tù lâu đối với những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) hoạt động đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, để không quên họ tôi xin nhắc lại những vụ án oan mà họ phải chịu đựng sự hành hạ suốt trong chốn lao tù.

1. Mai thị Dung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị bắt ngày 5 tháng 8 năm 2005, đưa ra xét xử ngày 15 tháng 9 năm 2005 với tội danh “Gây rối trật tự an ninh” án phạt 11 năm đang ở tù năm thứ 9 trên 11, hiện bị giam giữ ở nhà tù Thanh Oai, huyện Thanh Xuân, Hà Nội.
Lý do bị bắt: Mai thị Dung tham gia đòi hỏi quyền tự do tôn giáo PGHH trong đám lễ cầu siêu làm tuần ở nhà một đồng đạo mà công an chính quyền ngăn chận sự hành thiện nầy. Mai thị Dung nói rằng: “Nơi cầu nguyện, từ xưa đến nay ai cũng biết là nơi an ninh nhất. Gấy rối trật tự an ninh là do phía chính quyền, công an; thử không có họ đem lực lượng đến trấn áp việc cầu nguyện thì đường sá tróng rỏng an ninh trật tự biết chừng nào. Họ làm tội mà đổ cho Dung tôi”.

2. Dương thị Tròn, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt ngày 2 tháng 10 năm 2006, vụ án đưa ra xét xử với tội danh “Gây rối trật tự an ninh”, án tù 9 năm, đang ở tù năm thứ 8 trên 9.
Lý do bị bắt: Nhiều lần tham gia đòi hỏi quyền tự do tôn giáo PGHH ở bất cứ phương diện nào, đám giỗ, cầu nguyện, thuyết trình giáo lý, tổ chức lễ đạo … nếu công an đến gây khó dễ thì bà đứng ra đấu tranh quyết liệt.

3. Nguyễn văn Lía, bị bắt ngày 24 tháng 4 năm 2011, tòa án nhân dân huyện Chợ Mới mở phiên xét xử sơ thẩm tại trụ sở tòa án huyện vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 với tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến lợi ích nhà nước…” phạm vào điều 258 khoản 2 của bộ luật hành sự, án phạt 5 năm. Sau, phiên tòa phúc thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh An Giang ngày 2 tháng 3 năm 2012 xử lại thì mức án chỉ còn 4 năm 6 tháng, đang ở năm thứ 3 trên bốn rưởi, tại nhà tù Z30 A Xuân Lộc Đồng Nai.
Lý do bị bắt: Ngày 24 tháng 4-2011 Ông Nguyễn văn Lía trên đường đi tham dự cuộc cúng giỗ nhà đồng đạo quen thân ở tỉnh Đồng Tháp, giữa đường bị một nhóm công an xã trong phần huyền CHợ Mới chận đuổi về. Ông Lía trả lời rằng: Đám giỗ thuộc về phong tục tập quán, luật pháp nhà nước không cấm. Biết không chận nổi quyết tâm của Ông nầy họ đành phải cho Ông qua trạm nhưng lập tức báo điện lên cấp trên. Lãnh đạo huyện Chợ Mới phát lệnh huy động lực lượng của nhiều ban ngành để ăn thua với một mình Ông Nguyễn văn Lía, họ đón Ông ở mũi đường từ Rạch Chanh ra cầu Cái Nai. Công an giao thông khởi đầu, hỏi chủ phương tiện về các giấy xe có liên hoan đến luật lệ giao thông. Ông Lía biết thân nên đã thủ trước các loại giấy tờ. Xét các giấy đều có, không thể bắt giữ xe, một trong những tên công an giao thông đã nhanh tay vặn bẻ mặt kiến xe của Ông Lía về phía trước mà bắt tội. Ông Nguyễn văn Lía phản đối, sanh ra cãi cọ về tự do dân chủ nên đã bị giới lãnh đạo công an huyện Chợ Mới bắt tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến lợi ích nhà nước” liền ra quyết định tống giam.

4. Trần Hoài Ân (tự Tiểu) huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, bị bắt ngày 02 tháng 7 năm 2011, đưa ra xét xử ở phiên tòa sơ thẩm tại trụ sở tòa án nhân dân huyện Chợ Mới vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 với tội danh “ Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại đến lợi ích của nhà nước…”, phạm vào điều 258 của bộ luật hành sự, án phạt 3 năm, đang ở tù năm thứ 3 trên 3, nhà tù An Giang.
Lý do bị bắt: Trần Hoài Ân cùng hoạt động với Nguyễn văn Lía trong tổ chức PGHH Truyền Thống. Gặp phái đoàn Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo quốc tế và viên chức đặc trách tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sang công tác tại Việt Nam. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với công an cấp địa phương tỉnh Đồng Tháp khám xét nhà của Trần Hoài Ân thu giữ nhiều tài liệu mà họ cho rằng có chứng cứ phạm pháp.

5. Bùi Văn Thâm, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị bắt ngày 26 tháng 7 năm 2012, tòa án nhân dân huyện An Phú đưa vụ án ra xét xử vào ngày 21 tháng 9 với tội danh “Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự an ninh” án phạt 2 năm 6 tháng, đang thi hành án đầu năm thứ 2 trên 2 rưởi, hiện bị giam giữ ở nhà tù Xuân Phước, tỉnh Tuy Hòa, Phú Yên.
Lý do bị bắt: Ông Bùi văn Trung, tín đồ PGHH có chí nguyện truyền bá Giáo Lý PGHH nên từ những đám giỗ trong nhà Ông đều cho tổ chức thuyết trình giáo lý; chẳng thế, Ông Trung còn thành lập đạo tràng để có cơ sở truyền bá. Bùi văn Thâm là con của Ông Trung hết lòng ủng hộ cha về các tổ chức nhằm truyền bá giáo lý PGHH nói trên. Sau đám giổ thuyết trình ngày 23 tháng 3 năm 2012 Ông Trung đã nhập tịnh thất liên tục trong đạo tràng. Công an cho rằng Ông sinh hoạt đạo sự ngoài Hiến Chương của Ban Trị Sự PGHH hiện hành và luật pháp nhà nước không cho phép, thèm bắt Ông, nhưng không lý vào đạo tràng bắt người tu niệm. Giận cá chém thớt, đón chận bắt Bùi văn Thâm ở một khoảng vắng trên đường đi bỏ mối giá sóng. Trước phiên tòa, Thâm tự biện hộ phản đối quyết liệt tội danh chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự an ninh của tòa án đưa ra.

6. Bùi văn Trung bị bắt ngày 30 tháng 10 năm 2012 trên đường đi thăm đồng đạo ở huyện Chợ Mới. Vụ án đưa ra xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh An Giang ngày 23 tháng 1 năm 2013 với tội danh chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự an ninh, án phạt 4 năm, đang thi hành án đầu năm thứ 2 trên 4 tại nhà tù Z30A Xuân Lộc Đồng Nai.
Lý do bị bắt: Ông Bùi văn Trung nói rằng tôi không chống ai đâu! Người ta chống tôi thì có. Đám giỗ là phong tục tập quán ngàn đời của Việt Nam ta, là một trong những nét đẹp rực rỡ của nền văn hóa nước nhà mà cổ nhân đã ghi thành lệ “Uống Nước Nhớ Nguồn” cho con cháu; còn thuyết trình giáo lý là sự sinh hoạt truyền thống của PGHH. Đạo tràng là cơ sở trong tôn giáo cho bà con đồng đạo đến tu học, thấy chẳng hại vì đến an ninh tổ quốc và sức mạnh của bộ máy lãnh đạo nhà nước. Đặt ra luật pháp để nhằm bắt tội những nhà hoạt động tôn giáo sẽ làm cho nhân dân khó có thể tin.

8/11/2013

Kiều Lê

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4