28/9/2021: Mời Tham Dự Buổi Họp Về Khu Phố Boston Little Sàigòn

Kính mời Quý Đồng hương tham dự đông đảo buổi họp về Khu phố Boston Little Sàigòn tại Dorchester, thành phố Boston được tổ chức vào:

* Chiều thứ Ba ngày 28/9/2021 vào lúc 6:30PM

* Tại Trung tâm Cộng đồng VietAID, 42 Charles St., Dorchester, Boston.

Trân trọng kính mời

Boston Little Saigon

1 Comment

  1. Hoan nghênh tinh thần làm việc xuất sắc của Ban tổ chức tối qua như Muc Sư Lâm vĩnh Tùng, Annies Le, Nghi Trương…Con đường di dến thành lập Little Saigon còn nhiều nhiêu khê nhưng tinh thần tích cực và chuyên nghiệp của các bạn trẻ đã là niềm hảnh diện của các thế hệ tiền bối hiện diện trong buổi hộp vói nhân viên và cộng đồng người Mỹ tại địa phương!

Leave a Reply to Nguyễn thanh Bình Cancel reply

Your email address will not be published.


*