26/8/2021 – Thành Phố Moenchengladbach Trao Huân Chương Cộng Hòa Liên Bang Đức Cho Van Ri Nguyen

Ông Thị trưởng Felix Heinrichs và Van Ri Nguyen Lá Thư từ Đức Quốc Vẻ vang cho người Việt tỵ nạn cộng sản tại Đức. … Continue reading 26/8/2021 – Thành Phố Moenchengladbach Trao Huân Chương Cộng Hòa Liên Bang Đức Cho Van Ri Nguyen