Sáng Kiến Ở Moenchengladbach: Người Tị Nạn Cap Anamur Giúp Bệnh Viện Trẻ Em

Van Ri Nguyen (giữa) lại tiếp tục quyên góp được rất nhiều tiền cho bệnh viện Caritas Baby ở Bethlehem. Cùng với Mục sư Johannes … Continue reading Sáng Kiến Ở Moenchengladbach: Người Tị Nạn Cap Anamur Giúp Bệnh Viện Trẻ Em