Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Bảo Trợ

Home »

Bảo Trợ

 

NguoiVietBoston
227 Boston Street
Boston, MA 02125, USA

Điện báo NguoiVietBoston là một bộ phận của Vietnamese Multimedia And Internet Inc. (VMAI), một công ty bất vụ lợi được thành lập nhằm phục vụ các nhu cầu thông tin, văn hóa, xã hội và giáo dục của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, nhất là các tiểu bang vùng New England, và đồng thời góp phần vào công cuộc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam. NguoiVietBoston quy tụ những văn nghệ sĩ, chuyên viên kỹ thuật, kinh tế, xã hội có tinh thần thiện nguyện, độc lập, chỉ nhằm phục vụ quyền lợi chung của cộng đồng người Việt.

Ban biên tập NguoiVietBoston tự nguyện đóng góp hết công lao và thời gian của mình để phục vụ cộng đồng, tuy nhiên để trang trải tất cả chi phí liên quan đến trung tâm cung cấp dịch vụ Internet cũng như việc mở rộng sang các lãnh vực âm thanh, phim, ảnh, đòi hỏi một phương tiện tài chánh dồi dào hơn.

Qua thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý thương gia yểm trợ bằng cách quảng cáo trên NguoiVietBoston.com. Trang quảng cáo màu sắc rực rỡ của quý vị sẽ xuất hiện trên trang chính của NguoiVietBoston 24 giờ một ngày và suốt 6 tháng, một năm hay ngay cả nhiều năm tùy theo ý muốn của quý vị. Nội dung quảng cáo cũng sẽ được thay đổi bất cứ lúc nào quý vị muốn. Với số lượng hàng trăm ngàn người đọc, hiệu quả quảng cáo của quý vị sẽ cao gấp nhiều lần hơn so với các phương tiện truyền thông khác. Vì không nhằm mục đích thương mại, chúng tôi chỉ thu nhận một số ít quảng cáo đủ để trang trải các chi phí của NguoiVietBoston.com mà thôi.

Đây là một việc làm ý nghĩa, chẳng những đem lại nhiều hiệu năng kinh tế cho cơ sở thương mại của quý vị mà còn góp phần bảo trợ cho sự phát triển của NguoiVietBoston, tiếng nói trung thực của cộng đồng Người Việt chúng ta.

Mọi thắc mắc xin liên lạc về địa chỉ email: editor@nguoivietboston.com

Trân trọng kính chào

NguoiVietBoston.com

* * *

Chân Thành Cảm Tạ Quý Ân Nhân:

 • Hội Diên Hồng…………………………………………………………………..  $ 100.00
 • Gia Đình Hải Quân New England ……………………………………………. $ 100.00
 • Bác sĩ Vũ Linh Huy, Boston, MA …………………………………………… $ 100.00
 • Trường Huấn Luyện Võ Thuật Bình Định …………………………….. $ 100.00
 • Ông Trần Khiêm, Quincy, MA ………………………………………………… $ 25.00
 • Nữ sĩ Thụy Vi …………………………………………………………………….. $ 100.00
 • Ông Nguyễn Hoài Châu, MA ……………………………………………………..$ 50.00
 • Nhạc sĩ và Bà Nguyễn Thiện Lý………………………………………………. $ 500.00
 • Liên Minh Dân Chủ Việt Nam – Phân Khu Bộ Massachusetts ……… $ 100.00
 • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal – Québec – Canada ……. $ 300.00
 • Bác sĩ Vũ Linh Huy, Boston, MA (3-12-2011)……………………………….. $ 100.00
 • Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts (9-12-2012)…………………………… $ 100.00
 
 
 

3 Comments

 1. Nam Phan says:

  Tôi muốn đăng kí quảng cáo ở nguoiVietboston.com, Xin hỏi cách thức phải lam sao.

  Làm ơn cho biết lệ phí

 2. Thang nguyen says:

  xin chào ! Em muốn đăng quảng cáo về DJ & Karaoke ở website này . xin hỏi phải làm như thế nào ? Thank you very much

 3. tiffany says:

  How do I contact advertising department? Thank you.
  * * *
  Email: editor@nguoivietboston.com
  Advertisement: 617-820-8723
  NVB

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4