Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/page.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Chủ Trương

Home »

Chủ Trương

 

 
Điện báo NguoiVietBoston là một bộ phận của Vietnamese Multimedia And Internet Inc. (VMAI), một công ty bất vụ lợi được thành lập nhằm phục vụ các nhu cầu thông tin, văn hóa, xã hội và giáo dục của cộng đồng người Việt hải ngoại và đồng thời góp phần vào công cuộc vận động tự do dân chủ tại Việt Nam.

NguoiVietBoston quy tụ những văn nghệ sĩ, chuyên viên kỹ thuật, kinh tế, xã hội có tinh thần thiện nguyện, độc lập, chỉ nhằm phục vụ quyền lợi chung của cộng đồng người Việt.

NguoiVietBoston đang được một số cơ sở thương mại địa phương bảo trợ. Tuy nhiên, để có thêm phương tiện hoạt động, chúng tôi sẵn sàng đón nhận đóng góp từ đọc giả khắp nơi qua PayPal.

Cám ơn quý vị .

* * *

Đọc thêm: Sinh nhật NguoiVietBoston

 
 
 

3 Comments

 1. NgườiSaiGon says:

  Xin chào
  Quý vị có thể cho chúng tôi biết nhóm chủ trương gồm những ai không vì phải biết là ai mới có thể cộng tác hay volunteer ? Tôi váo đây và chỉ đọc thấy chung chung chứ không thấy nêu rõ Nhóm chủ trương có những ai?
  Xin cảm ơn
  NSG

 2. San Pham says:

  Em o New Hampshire va xin duoc gop them tin tuc va hinh anh cua nguoi Viet tai bang New Hampshire trong chuong muc NguoiVietBoston-Newhampshire.

 3. Ben Zalvan says:

  I am a Local Dedicated Business Account Rep for the area and am reaching out today because we have some tremendous promos for the start of the New Year, especially when bundling services!!! Great time to review your current setup…

  $88.95 – Deluxe Internet (50/10)
  $499 – Full PRI/100Mbps Internet
  Hosted VoIP Phone System
  Unlimited Business Class Voice Lines

  My contact info is below so please reach out if you have any questions.

  I am in the area next week if I can stop by to give you my business card…

  Thanks so much!

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4