Boston: Lễ Tưởng Niệm 35 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa

 


Lễ Tưởng Niệm 35 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974-2009 do Gia Đình Hải Quân V.N.C.H. Vùng New England tổ chức tại Boston ngày 17 tháng 1 năm 2009.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 
 
 

Leave a Comment