Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng NE Thành Thật Chia Buồn Cùng Chiến Hữu Nguyễn B. Du

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng NE Thành Thật Chia Buồn Cùng Chiến Hữu Nguyễn B. Du

 

GĐHQNE vừa nhận được tin buồn, thân mẫu của chiến hữu HQ Nguyễn Bình Du vừa qua đời tại Danbury, CT . Xin thông báo đến toàn thể các thành viên trong GĐHQNE.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

3 Comments

  1. trần lảo gia says:

    Linh hồn mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian nầy là linh hồn Lucia chứ không phải linh hồn Mary. Vì Mary Nguyễn bình Dương là tên của cụ ông.

  2. Nguyễn Anh Dũng says:

    Một lần nữa và mãi mãi chia buồn với Nguyễn Bình Du và tang quyến.

    Nguyễn Anh Dũng HQ 504

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4