Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 14/9/2018: Hạn Chót Nộp Đơn Xin Quỹ Hope Grant

14/9/2018: Hạn Chót Nộp Đơn Xin Quỹ Hope Grant

 

Đây là tin tức về đơn xin quỹ dành cho các gia đình sống tại Massachusetts có từ 2 con khuyết tật trở lên. Quí vị có thể xin để chi trả cho một dịch vụ nào hoặc một vật dụng gì cho từng đứa trẻ. Nếu được chấp thuận, chương trình sẽ chi trả trực tiếp cho người cung cấp dịch vụ hoặc cửa hàng bán dụng cụ, với tổng số tiền lên đến $5,000 cho mỗi gia đình.

Để nộp đơn, mời click vào đường link này:
https://webportalapp.com/appform/login/spectrum_for_hope_application
Tiếp đó, ghi địa chỉ email và password để vào tiếp cận mẫu đơn và có thể điền ngay trên mạng.
Hạn chót nộp đơn trên mạng là ngày 14 tháng 9 năm 2018

Muốn biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng:
www.spectrumforhope.org

Muốn tìm hiểu thêm về Vòng tay Cha mẹ Việt mời vào:
https://issuu.com/vongtaychameviet
https://www.facebook.com/vongtaychameViet/?ref=bookmarks

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4