Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Nhắn Người Cộng Sản Việt Nam

Vũ Linh Huy: Nhắn Người Cộng Sản Việt Nam

 

Tôi muốn nhắn với người cộng sản:
Ngừng tin theo lời đảng cuội nhăng
Đảng đang bán nước rõ ràng
Sao còn theo đảng để làm tay sai?

Xin được gửi một lời tha thiết
Các bạn ơi, hãy biết hồi tâm
Bỏ ngay đường ác, nẻo lầm
Về cùng dân tộc, thực tâm, một lòng

Việt cộng đã hợp đồng bán nước
Chỉ mong sao cứu được đảng hèn
Phỉnh rằng “Còn đảng, còn mình”
Thế mà cấp dưới thật tình tin ngay

Việc phải tới là ngày mất nước
Giặc Tàu kia đã được trọn quyền
Loại ngay Việt cộng cho yên
Khỏi lo hậu hoạ cho “miền An Nam”

Đem Việt cộng ra làm dê tế:
Rằng: “Vì dân diệt kẻ tham tàn!”
Dân đen khốn khổ lầm than
Dưới tay Việt cộng bạo tàn bao năm

Họ sẽ trút hờn căm lên bạn
Tàu xúi thêm: “Báo oán! Trả thù!”
Tỉnh ra, bạn biết mình ngu
Trốn đâu cho khỏi tội tù, tai ương

Dầu bạn có tính đường trốn chạy
Dân đuổi theo, bắt lại, không tha
Bạn lên núi thẳm, rừng già
Dân theo đến chốn, khó mà ẩn thân

Đã hết thời nhân dân nuôi, dấu
Dưới hầm sâu, địa đạo, trong bưng
Dù ra biển cả mịt mùng
Ngư dân cũng sẽ truy lùng tới nơi

Lãnh đạo đảng hiện thời biết hẳn
Những điều này chắc chắn xảy ra
Chúng đà chuẩn bị cửa nhà
Tiền rừng, bạc núi chuyển qua Mỹ rồi

Tàu chiếm nước, chúng thời chạy hết
Đàn em khờ mắc kẹt lại đây
Bị Tàu vùi dập, đoạ đày,
Bị dân ruồng bỏ như loài quỷ ma

Mong các bạn nhìn ra lẽ phải
Bỏ đảng gian, về với dân lành
Cùng nhau đoàn kết, đồng hành
Chống Tàu, dẹp đảng, hoàn thành ước mơ

Tổ Quốc ta vững cờ độc lập
Khắp non sông tràn ngập bình minh
Ấy là “CÒN NƯỚC, CÒN MÌNH”
Toàn dân ta quyết đinh ninh một lời.

Boston, ngày 20 tháng 8 năm 2018
BS Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4