Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 16/9/2018: Mời Tham Dự Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Tại Tiểu Bang Massachusetts (Thông Báo Số 3)

16/9/2018: Mời Tham Dự Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Tại Tiểu Bang Massachusetts (Thông Báo Số 3)

 


THÔNG BÁO Số # 3

V/v: Ngày Bầu cử Cộng đồng Việt Nam tại Tiểu-Bang Massachusetts nhiệm kỳ XIII (2018-2021)

Tham chiếu:
– Nội quy Cộng đồng Việt nam Tiểu bang Massachusetts
– Điều Lệ Bầu cử Cộng Đồng Việt Nam / Mass
– Kết qủa phiên họp duyệt xét của Ban Giám sát, Hội đồng Quản trị Trung ương và Ban tổ chức vận động bầu cử CĐVN ngày 18 tháng 8 năm 2018

Ban vận động và tổ chức bầu cử Cộng đồng Việt Nam/Mass trân trọng kính mời quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, đoàn thể, quý đảng phái chính trị Quốc gia, quý cơ quan truyền thông báo chí, và quý đồng hương kính mến, tích cực tham dự ngày bầu cử Ban Chấp hành Cộng đồng và Hội đồng quản trị trung ương nhiệm kỳ XIII (2018-2021) được tổ chức tại:
Địa điểm: Hội trường Nhà Thờ St. GREGORY
2216 Dorchester Ave., Dorchester, MA. 02122
Thời gian: 2 giờ 00 PM Chủ Nhật 16 tháng 9 năm 2018

Ban vận động và tổ chức bầu cử cũng xin được trân trọng thông báo:
* Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn được đề cử trong chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng
* Ông Nguyễn Hùng Khang được đề cử trong chức vụ Phó Chủ Tịch/Nội vụ

Thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Trung ương gồm có:
1/- Ông Chiêm Bảo Nghi
2/- Ông Trí Trần
3/- Ông Joe Hoàng Thạch
4/- Bác sỹ Liên-Thư Văn Đào

Vì sự thăng tiến của Cộng đồng, sự khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ dấn thân phục vụ, thiết tha mong mỏi quý vị tích cực tham dự ngày bầu cử Cộng đồng người Việt Quốc gia chúng ta tại Tiểu Bang Massachusetts.
Rất trân trọng

Massachusetts ngày 20 tháng 8 năm 2018
Đại diện Ban vận động và bầu cử
Trưởng ban
Lại tư Mỹ

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

1 Comment

 1. Nguoi boston says:

  >>> Hoan` toan` ung ho danh sach nay`.
  Mong co’ them ung cu vien vao Hoi Dong Quan Tri TU.

  * Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn được đề cử trong chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng
  * Ông Nguyễn Hùng Khang được đề cử trong chức vụ Phó Chủ Tịch/Nội vụ

  Thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị Trung ương gồm có:
  1/- Ông Chiêm Bảo Nghi
  2/- Ông Trí Trần
  3/- Ông Joe Hoàng Thạch
  4/- Bác sỹ Liên-Thư Văn Đào

 
 

Leave a Comment

 




 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4