Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 25/8/2018: Mời Tham Dự Ngày Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót Tại Stockbridge, MA

25/8/2018: Mời Tham Dự Ngày Hành Hương Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót Tại Stockbridge, MA

 


Dược tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 25/8/2018 tại National Shrine of The Divine Mercy, Stockbridge, MA.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. BINH NGUYEN says:

    Đề nghị Ban tổ chức nên có phần giảng thuyết về Tông thư của ĐGM Nguyễn thái Họp và ĐGM Nguyễn thái Thành về tình hình của xã hội và Giáo hội hiện tại ở Việt-Nam!

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4