Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Cụ Ông Nguyễn Văn Kép

Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ Cụ Ông Nguyễn Văn Kép

 

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần:
Cha, Ông và Ông Cố của chúng tôi là

Ông Nguyễn Văn Kép
Pháp Danh Trí Mẫn

Sinh ngày 3 tháng 7 năm 1927 tại Hải Phòng, Việt Nam.
Đã từ trần vào lúc 5:43 chiều ngày 22 tháng 7 năm 2018
(Nhằm ngày 10 tháng 6 năm Mậu Tuất) tại Milton, Massachusetts, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 91 tuổi

Linh Cữu được quàn tại Sullivan Funeral Home
551 Washington Street (Rte 53), Hanover, Massachusetts

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018
– Lễ Phát Tang
– Thăm viếng: Từ 4:00 PM – 8:00 PM

Thứ Tư, ngày 25 tháng 7 năm 2018
– Thăm Viếng: Từ 9:00 AM – 11:00 AM
– Lễ Di Quan và Hỏa Táng

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Trưởng Nam: Nguyễn Tiến Thịnh, Vợ và các con cháu – Massachusetts, Hoa Kỳ
Trưởng Nữ: Kueblbeck Nguyễn Vượng, chồng và các con cháu – New Hampshire, Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Thu, chồng và các con – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Lê Thị Loan, chồng và các con cháu – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nam: Nguyễn Tiến Hùng, vợ và con – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nam: Nguyễn Tiến Ánh, vợ và con – California, Hoa Kỳ
Thứ Nam: Nguyễn Tiến Việt, vợ và các con – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Nguyễn Kim-Lan và các con – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nữ: Khan Kim-Hue, chồng và các con – Luxembourg
Út Nữ: Nguyễn Kim-Anh và các con – Massachusetts, Hoa Kỳ
Thứ Nam: Nguyễn Tiến Cường và vợ – Romania
Út Nam: Nguyễn Tiến Thanh và vợ – Colorado, Hoa Kỳ

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu và Vòng Hoa

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Thành thật chia buồn cùng Hùng và gia quyến.Xin đấng Toàn Năng đưa Cụ về cõi trường sinh bất diệt.Cụ là người công chính tốt lành mà tôi có dịp quen biết yêu kính trong suốt thời gian sống tại Ma.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU . .PHÂN ƯU . . . . . ./-

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4