Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phân Ưu Cùng Tang Quyến Linh Mục Hilarius Trần Khắc Hỷ

Phân Ưu Cùng Tang Quyến Linh Mục Hilarius Trần Khắc Hỷ

 

Tiểu Sử Cha Hilarius Trần Khắc Hỷ

Cha Hilarius sinh 30 tháng 1 năm 1927 tại Điền Hộ, Nga Sơn Thanh Hóa. Là chắt nội Cụ cố Trần Văn Kỳ, vị đứng ra chiêu dân lập ấp tại Cửa biển Thần Phù, đông bắc huyện Nga Sơn Tỉnh Thánh Hóa, thời vua Thiệu Trị, nhà Nguyễn. Cửa Thần Phù là vùng đất bồi phì nhiêu, cụ cố Trần văn Kỳ đã dâng cúng rất nhiều đất đai giúp phần hoa lợi cho giáo phận Phát Diệm và Giáo phận Thanh Hóa.

Theo học tiểu chủng viện thánh Giuse, Ba Làng thuộc giáo phận Thanh Hóa Sau khi mãn tràng, thày Hỷ được bài sai giúp xứ tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Sau đó theo học đại chủng viện thánh Xuân Bích tại Hà nội. Năm 1954 chủng viện Xuân Bích được chuyển vào Vĩnh Long.

Tháng bảy năm 1957 được thụ phong linh mục cùng lượt và cùng lóp với cha Nguyễn sơn Lâm (là cháu, sau này làm giám mục Giáo Phận Đà Lạt, rồi giáo phận Thanh Hoá). Sau khi chịu chức linh mục, Cha Hỷ đã nhâp giáo phận Nha Trang, được bài sai về làm phó xứ nhà thờ chính tòa Nha Trang, sau ít năm được bài sai về giáo xứ Hộ Diêm, Phan Rang, rồi làm chính xứ Phan Rí Cửa, Bình Thuận cho tới 1975.

Năm 1977 gia nhập tổng giáo phận Washington, cha Hỷ được bài sai làm việc trong giáo phận, đặc trách giúp giáo dân tỵ nạn tại giáo phận. Trong những năm gần đây, mặc dù tuổi già yếu, cha Hỷ vẫn tiếp tục lo bổn phận làm tuyên úy nhà thương cho giáo dân Việt Nam và cử hành thánh lễ, làm công tác mục vụ cho tới mấy tháng gần đây khi bị bạo bệnh.

Trong thời gian làm việc tại Washington DC, cha Hỷ đã nhiều năm liên lạc với tòa thánh La Mã và trực tiếp với đức Khâm Mạng toà thánh tại Washington DC, phúc trình những khó khăn trong cộng đồng công giáo của người Việt, gợi ý cho tòa thánh giải quyết một số khó khăn tại một số giáo xứ Việt Nam, do đó giúp cho việc hội nhập xã hội mới thêm trôi chảy hơn.

Cha Hỉ qua đời lúc 7:25 AM ngày thử bảy 14 tháng 7 năm 2018 tại Maryland sau khi nhận các phép bí tích cuối cùng. Thọ 91 tuổi.

Kinh xin quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha và quí đồng hương dâng lời cầu nguyện và tha thứ những lỗi lầm ( nếu có ) để linh mục Hilarius chóng được về hưởng nhan thánh Chúa.

—————————- RIP———————————

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4