Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 17/7/2018: Mời Tham Dự Hội Thảo Về Khuyết Tật Tại Hoa Kỳ

17/7/2018: Mời Tham Dự Hội Thảo Về Khuyết Tật Tại Hoa Kỳ

 

Trân trọng kính mời quý Phụ Huynh tham gia hội thảo chủ đề

LỊCH SỬ KHUYẾT TẬT CỦA HOA KỲ, NHÂN QUYỀN VÀ PHONG TRÀO CỦA PHỤ HUYNH TRONG VIỆC ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LỢI CỦA CÁC CON KHUYẾT TẬT

Để ngày hôm nay các con của chúng ta có thể đuợc đến truờng và đuợc nhận nhiều dịch vụ để có thể sống hòa nhập trong cộng đồng, những phụ huynh đi truớc đã phải đứng lên đấu tranh, hợp tác với các nhà làm luật để ban hành nhiều luật lệ khác nhau dành cho nguời khuyết tật.
Vòng Tay Cha Mẹ Việt kính mời quý phụ huynh đến tham gia hội thảo với Cô Melanie McLaughlin, Giám đốc của Trung tâm Becker của Arc of Mass để hiểu thêm về:
– Lịch sử khuyết tật của Hoa Kỳ
– Quyền của nguời khuyết tật và Nhân Quyền
– Câu chuyện cá nhân của gia đình Cô về hành trình đấu tranh hòa nhập cho con gái
– Một số bộ luật phụ huynh có con bệnh đang biện hộ để hổ trợ cho nguời khuyết tật
– Làm thế nào phụ huynh Việt chúng ta có thể tham gia thay đổi chính sách để con em chúng ta có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.

Thời gian: 6 – 8 giờ tối thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2018
Tại Phòng Wellness Room, Dorchester House,
1353 Dorchester Ave, Dorchester, MA 02124

* Lưu ý:
Tháng này các cháu sẽ KHÔNG sinh hoạt vói chuyên gia âm nhạc trị liệu, NHUNG sẽ có các hoạt động hội họa và trò chơi cho các em cùng với một số tình nguyện viên.

* Để tạo điều kiện cho các phụ huynh ở xa, Vòng Tay Cha Mẹ Việt phối hợp với Vinna Media Productions để phát sóng trực tiếp hội thảo này qua trang facebook live của Vòng Tay Cha Mẹ Việt tại đuờng link: https://www.facebook.com/vongtaychameViet/ vào lúc 6:15 tối thứ ba ngày 17/7/2018.

Rất mong quý Phụ Huynh tham gia.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4