Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Tâm Tình

Vũ Linh Huy: Tâm Tình

 


Nước sắp mất rồi, dân Việt ơi
Phải hành động gấp mới kịp thời
Nếu không, ta sẽ thành nô lệ
Khóc hận, tủi đau đến vạn đời

Ngưng theo lệnh đảng, quốc hội ơi
Trơ trẽn bao năm, nghị gật rồi
Cộng sản chính là phường bán nước
Sao theo đuôi chúng, hại giống nòi?

Ngưng làm loa đảng, chức sắc ơi
Hay chi lối “tốt đạo, đẹp đời”
Một mai nước mất, đời hết đẹp
Đạo tốt với ai? Với giặc thôi!

Ngưng trò lừa phỉnh, cộng sản ơi
Ưu việt, đỉnh cao, khéo bia cười
Ưu việt, mà cam tâm theo giặc
Đỉnh cao mà nước cứ thụt lùi

Đảng viên cộng sản cấp dưới ơi
Bè lũ chóp bu bán nước rồi
Gia sản đã tuồn ra ngoại quốc
Tàu vào, chúng “dọt”, bạn theo ai?

Về với nhân dân, quân đội ơi
Giữ gìn đất biển, cứu giống nòi
Hiên ngang, đứng thẳng làm người lính
Trước giặc xâm lăng quyết chẳng lui

Ngưng bảo vệ đảng, công an ơi
Theo dân, chống đảng, hợp lòng người
“Còn đảng, còn mình”: lời phỉnh gạt
Tàu vào xoá đảng, bạn theo ai?

Hướng về đất nước, hải ngoại ơi
Góp một bàn tay, cất một lời
Ủng hộ tinh thần người tranh đấu
Chịu bao đàn áp, ngục tù rồi

Đồng bào trong nước mến thương ơi
Nhìn các bạn đi, lệ tôi rơi
Lớp lớp tiến lên, đầy dũng cảm
Tình yêu Tổ Quốc đã lên ngôi!

Tự do, Dân Chủ nảy mầm tươi
Gắng dưỡng cho cây lớn rợp trời
Nỗi sợ, bao năm kìm ta lại
Nay tình yêu nước thắng nó rồi

Chúng tôi ở chốn rất xa xôi
Cảm phục, mến thương, gửi ít lời
Đoàn kết, tin yêu là vũ khí
Kiên trì, vững bước, các bạn ơi!

Boston, ngày 30 tháng 6 năm 2018
BS. Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4