Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Ông Đặng Thanh Sĩ Và Tang Quyến

Hội Diên Hồng Phân Ưu Cùng Ông Đặng Thanh Sĩ Và Tang Quyến

 

Được Tin Buồn

Em gái thứ 9 của anh Đặng Thanh Sĩ, Phó Tổng Thư Ký Hội Diên Hồng:

Cô ĐẶNG THỊ HUYỀN LAN
Pháp Danh DIỆU HÒA

sanh ngày 25 tháng Giêng năm 1966 tại Mỹ Tho Việt Nam, vừa mãn phần lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng Sáu (tức 6 giờ chiều ngày 25 tháng 6 giờ Boston,USA) năm 2018
tại Mỹ Tho, Việt Nam

Hưởng dương 52 tuổi.

Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 7 giờ sáng ngày Thứ Sáu 29 tháng 6, 2018 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Thành kính chia buồn cùng anh Đặng Thanh Sĩ và Tang Quyến.
Hiệp ý cầu nguyện cho hương linh người quá cố sớm siêu thăng Miền Cực Lạc

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Viên HỘI DIÊN HỒNG

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4