Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England Phân Ưu Cùng Tang Quyến HQ Trần Ngọc Ánh

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England Phân Ưu Cùng Tang Quyến HQ Trần Ngọc Ánh

 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia Đình Hải Quân VNCH Vùng New England được tin
Nhạc mẫu của HQ Trần Ngọc Ánh là:

Cụ Bà Maria Lê Thị Thái
Sinh năm 1924
Đã được Chúa gọi về hồi 1 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2018,
tại Giáo Xứ Cái Đôi, Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang, Việt Nam.
Hưởng thọ 91 tuổi.

Thánh Lễ An Táng được cử hành tại Thánh Đường Xứ Cái Đôi, ngày 21/6/2018.
An táng tại Đất Thánh Giáo Xứ Cái Đôi, Long Xuyên

Gia Đình Hải Quân VNCH Vủng New England đồng tâm cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Lê Thị Thái sớm an nghỉ nơi nước Chúa và thành kính chia buồn cùng Ông Bà Trần Ngọc Ánh & Nguyễn Túy Phượng cùng Tang Quyến

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4