Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phân Ưu cùng Gs Trần Gia Phụng và gia đình

Phân Ưu cùng Gs Trần Gia Phụng và gia đình

 

PHÂN ƯU

Đau lòng được biết, em TRẦN GIA NGUYÊN PHƯƠNG
Pháp danh DIỆU HƯƠNG

Trưởng Nữ của Giáo Sư Trần Gia Phụng

Sinh ngày 11-4-1968 (14 tháng 03 năm Mậu Thân) Tại Đà Nẵng, VIỆT NAM

Tạ thế ngày 09-06-2018 (26 tháng 04 năm Mậu Tuất)

Tại Bệnh viện Mackenzie, Richmond Hill, Ontario, CANADA

Hưởng dương 50 tuổi

TANG LỄ CỬ HÀNH TẠI St John’s Dixie Visitation Centre 737 Dundas St E., Mississauga, ON. L4Y-2B5 (905-889-8889) vào ngày Thứ Hai từ 10:00 AM tới 11:00 AM

Ban Điều Hành, Ban Biên Tập NguoiVietBoston.com xin thành kính phân ưu cùng giáo sư và gia đình trước mất mát lớn lao này, và nhất tâm cầu nguyện cho hương linh Diệu Hương sớm được vãng sanh Tịnh Độ

NguoiVietBoston.com

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

2 Comments

 1. Tran Gia Phung says:

  Kinh Bao Nguoi Viet Boston,
  Thay mat gia dinh, toi xin chan thanh cam on long uu ai cua Quy vi.
  Thanh kinh,
  Tran Gia Phung

 2. Vương Trùng Dương says:

  Chia buồn cùng anh chị Trần Gia Phụng và tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh cháu Nguyên Phương sớm siêu thăng tịnh độ về cõi Phật.
  Gia đình Vương Trùng Dương

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4