Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Vũ Linh Huy: Nước Sắp Mất Rồi

Vũ Linh Huy: Nước Sắp Mất Rồi

 


Nước sắp mất rồi, dân Việt ơi
Giặc Tàu mai phục khắp nơi nơi
Chỉ chờ đánh úp khi nghe lệnh
Ta muốn trở tay, dễ kịp thời?

Bốn triệu đảng viên cộng sản ơi,
Một mai Tàu lấy nước xong xuôi
Chắc chi Tàu cộng tin Việt Cộng
Muốn chạy đi đâu cũng trễ rồi

Quân Đội Nhân dân Việt Nam ơi
Sao không giữ nước, chẳng thương nòi
Một mai Tàu cộng thâu gồm hết
Chúng chẳng dùng chi lũ nhát lười

Ngưng hiếp đáp dân, công an ơi
Dân vì thương nước đứng lên rồi
Sao không hỗ trợ người anh dũng
Lại đánh tơi bời, máu thịt rơi

Xin hãy đứng lên, bạn trẻ ơi
Vươn vai Phù Đổng, dạ sục sôi
Cất cao tiếng hát, lời yêu nước
Gào thét to lên, dậy đất trời

Hãy thức tỉnh ngay, chức sắc ơi
Dạy dân yêu nước với thương nòi
Đừng biến đạo mình thành thuốc phiện
Ru ngủ nhân dân, trốn việc đời

Trí thức, sĩ phu Việt tộc ơi
“Thất phu hữu trách”, chớ quên lời
Chung vai sát cánh người yêu nước
Ngăn họa xâm lăng, cứu giống nòi

Nghệ sĩ các ngành, khắp mọi nơi
Làm thơ, viết nhạc dậy lòng người
Vẽ tranh, soạn kịch về đất nước
Hán hoá họa kia quyết đẩy lùi

Hải ngoại chúng ta mấy triệu người
Tự do, no ấm, sống yên vui
Đừng quên đất nước đang nguy khốn
Góp một bàn tay, cất một lời

Chín chục triệu dân trong nước ơi
Đừng vô cảm nữa, chớ buông xuôi
Một mai nước mất, Tàu tràn xuống
Ta vượt biên chăng? Được mấy người?

Boston, ngày 7 tháng 6 năm 2018.
Vũ Linh Huy

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4