Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Phạm Văn Nho

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Phạm Văn Nho

 

Thành Kính Phân Ưu

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England đau buồn được tin
Thân Phụ Bà Phạm Thị Thọ:
Thành Viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Cụ Ông PHẠM VĂN NHO
Pháp danh TÂM NGUYỆN

Đã từ trần lúc 2 giờ 10 phút chiều ngày 10 tháng 6 năm 2018
tại thành phố Weston, Massachusetts, USA
Hưởng thọ 88 tuổi

Toàn thể thành viên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England xin thành kính chia buồn cùng PNCV Phạm Thị Thọ và Tang Quyến.

Nguyện cầu hương linh Tâm Nguyện được an nhàn nơi Cõi Phật.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4