Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hình Ảnh Lễ Chào Cờ VNCH Và Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 Tại Connecticut

Hình Ảnh Lễ Chào Cờ VNCH Và Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 Tại Connecticut

 

Hình ảnh Lễ chào cờ VNCH và Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 tại Connecticut

Đồng hương tham dự tập họp trước Town Hall West Hartford, tiểu bang Connecticut

Toán Hầu Kỳ Connecticut rước quốc kỳ Mỹ & Việt

Trang trọng chuẩn bị khai mạc

Chào quốc kỳ Việt & Mỹ

Thượng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Cùng hát quốc ca Việt & Mỹ

Niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc

Bế mạc buổi lễ

Người gởi:
Dương T. KimTrinh
Chủ Tịch/CĐNVQGCT

 
 
 

2 Comments

  1. già Bến Tre says:

    Sao không thấy ông Trần văn Giỏi ( Bảy Giỏi ) vậy ?

  2. Binh says:

    Cám Ơn Anh chiến sĩ VNCH-nhạcTrầm Tử Thiêng, mời nghe.

    https://youtu.be/SwxyKWXdNoE

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4