Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Trịnh Đình Vinh

Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Trịnh Đình Vinh

 

PHÂN ƯU

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Ông TRỊNH ĐÌNH VINH
Pháp Danh Giải Thoát

– Tốt nghiệp Khóa 24 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
– Ủy Viên Tuyên Vận Tỉnh Bộ New York/ Lực Lượng Việt Nam Tự Do.
– Trưởng Ban Vận Động Liên Đòan Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt/New York
– Sáng Lập Viên Liên Đoàn Nắng Mới Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
– Chủ Nhiệm Nguyệt San Thân Hữu
– Sáng Lập Viên Hội Thân Hữu Người Việt New York
– Thành viên Ủy Ban Tranh Đấu Nhân Quyền New York

Sinh ngày 29 tháng 3 năm 1949 tại Hà Nội Việt Nam
Đã từ trần vào lúc 8 giờ 38 tối, ngày 15 tháng 5 năm 2018
(Nhằm ngày mồng 1 tháng 4 năm Mậu Tuất)
Tại Bệnh Viện Memorial Hermann Katy Hospital, thành phố Katy, tiểu bang Texas, USA.
Hưởng thọ: 70 tuổi

Xin chân thành chia buồn cùng Bà Quả Phụ Trịnh Đình Vinh, Ngô Thanh Kim Chi cùng bào muội Trịnh Thị Hiền và Tang quyến
Cầu nguyện Hương Linh Trịnh Đình Vinh, Pháp Danh Giải Thoát sớm siêu thăng Cực Lạc Quốc.

Thành Kính Phân Ưu

– Lực Lượng Việt Nam Tự Do
– Tổng Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ
– Hội Thân Hữu Người Việt New York.
– Hội Tương Trợ Người Việt Bridgeport Connecticut
– Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Connecticut
– Hội Diên Hồng

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4