Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 25/5/2018: Mời Tham Dự Buổi Gây Quỹ Cho Luật Sư Trâm Nguyễn – Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts

25/5/2018: Mời Tham Dự Buổi Gây Quỹ Cho Luật Sư Trâm Nguyễn – Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts

 

Tram Nguyen — Candidate for MA State Representative
LS Trâm Nguyễn – Ứng cử viên Dân Biểu tiểu bang Massachusetts

Save the Date
TeamTram for Trâm Nguyễn

Kính mời quý thân hữu đến tham dự buổi gây quỹ ủng hộ người phụ nữ gốc Việt đầu tiên tranh cử tại Massachusetts:

Friday, May 25 th 2018
6:30 PM — 8:30 PM
950 Dorchester Ave, Dorchester, MA

Đề nghị đóng góp
$100 – $250 – $500 – $750 – $1000

Quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi:
Đào V. Liên-Thư (617) 888-9920
Bryant Tran (617) 791-5506
My Hanh Barrette (617) 281-6073
Nguyễn Q. Hiệp (617) 852-8619
Phan Athena (617) 849-2613

Tất cả mọi đóng góp ký cho:
The Committee to Elect Tram Nguyen
P.O. Box 1484, Lawrence, MA 01842

Paid for by The Committee to Elect Tram Nguyen
www.votetram.com

 
25/5/2018: Mời Tham Dự Buổi Gây Quỹ Cho Luật Sư Trâm Nguyễn – Ứng Cử Viên Dân Biểu Tiểu Bang Massachusetts  

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4