Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 7-31/5/2018: Mời Nộp Đơn Vào “DESE/DDS Program” Của DDS Massachusetts

7-31/5/2018: Mời Nộp Đơn Vào “DESE/DDS Program” Của DDS Massachusetts

 

Kính thưa Quý phụ huynh,

Xin thông báo cho Quý phụ huynh biết chương trình “DESE/DDS Program” của DDS năm nay vừa mở đơn lại. DDS là một tổ chức của tiểu bang MA chuyên lo cho các em khuyết tật nói chung.

Nếu gia đình muốn xin cho các con nên điền đơn (đính kèm) và gửi cho DDS,  trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, 2018.

Đây là chương trình nhằm hổ trợ cho cho các gia đình có thêm một số dịch vụ tại nhà và trong cộng đồng cho các em khuyết tật trong độ tuổi 6-22 tuổi. Mục tiêu chính của chương trình nhằm giúp các em có thêm dịch vụ tại nhà giúp các em học được các kĩ năng cần thiết để các em không phải vào sống tại các trường nội trú. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ cung cấp cho phụ huynh một số vật dụng mang tính giáo dục để các em có thể học và trau dồi kỹ năng tại nhà, đồng thời chương trình cũng tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều chương trình sinh hoạt ngoại khóa khác theo sở thích của mỗi em.

Nếu quý phụ huynh nào quan tâm về chương trình này, có thể liên hệ với Oanh Bùi để được giải thích thêm hoặc có thể vào đây để có thêm chi tiết:

 1.  https://www.masspartnership.com/pdf/DDS%20Services%20Overview%208.2014.pdf hoặc
 2.  http://mfofc.org/wp-content/uploads/2017/05/Annual-Plan-for-Family-Support-FY-18-DDS-Final.pdf

Bên dưới là tóm tắt phần tin giúp phụ huynh:

Việc nộp đơn này không đảm bảo là con em đủ điều kiện hưởng chương trình này. Các con em cần phải qua tiến trình đánh giá để quyết định xem các con em có đủ điều kiện hưởng chương trình này không, cụ thể như sau:

 • Hiện con em đang nhận dịch vụ của DDS
 • Hiện con em đang có IEP và đang theo học tại một trường học địa phương
 • Hiện con em đang ở trong độ tuổi 6-22
 • Hiện con em đang ở nhà với gia đình.

Sau thời gian nhận đơn kết thúc (31/5/2018), DDS sẽ làm các bước sau để xác định trẻ nào đủ điều kiện hưởng chương trình này:

 • DDS sẽ phân đơn dựa theo địa chỉ và khu vực của DDS
 • Tùy theo số lượng trẻ nộp đơn ở từng khu vực, DDS sẽ quyết định bao nhiêu trẻ sẽ được hưởng chương trình này. DDS muốn đảm bảo là tất cả các khu vực đều có trẻ/gia đình tham gia
 • Nhân viên khu vực/vùng sẽ làm việc với gia đình để hoàn thành tiến trình đánh giá cá nhân
 • Tùy theo mức độ và nhu cầu của mỗi trẻ cũng như dịch vụ mà các em hiện đang nhận được hoặc qua trường học, ở nhà hoặc cộng đồng mà DDS sẽ quyết định trẻ nào ưu tiên được hưởng chương trình này.
 • Việc đăng kí vào chương trình sẽ tiếp tục trong suốt cả năm cho đến khi DDS có đủ số lượng trẻ đặt ra cho mỗi khu vực

Vui lòng nộp đơn Interest Form (đính kèm) và gửi về địa chỉ:
Văn Phòng Trung Ương DDS, Đính kèm Chương Trình DESE/DDS, 500 Harrison Ave, Boston, MA 02118

Nếu phụ huynh nào đã từng nộp đơn trước đây mà chưa nhận được dịch vụ, xin quý phụ huynh làm đơn lại và nộp trong khoảng thời gian 7-31 tháng 5, 2018.

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại cho Oanh Bùi.

Oanh Thi Thu Bui, MHA, MA
Health Educator and Outreach Specialist
Federation for Children with Special Needs
The Schrafft Center
529 Main Street,  Suite 1M3
Boston, MA  02129
617-236-7210 (main)

Mời tải về mẩu đơn Interest Form 2018 bằng tiếng Việt

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4