Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cảm Tạ Của Tang Quyến Ông Phạm Thư Đài

Cảm Tạ Của Tang Quyến Ông Phạm Thư Đài

 

GIA ĐÌNH PHẠM THƯ XIN CHÂN THÀNH TRI ÂN VÀ CẢM TẠ

 • Thầy Thích Chánh Trí, trụ trì chùa Việt Nam, Roslindale, MA.
 • Quí Thầy Đức Khánh và Đức Độ, chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA.
 • Quí vị trong Ban Tụng Niệm và Ban Trai Soạn Chùa Việt Nam, Roslindale, MA.
 • Cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc gần xa đã thăm viếng, điện thoại thăm hỏi, tham dự lễ cầu siêu, cũng như đã gởi thiệp, vòng hoa, đăng báo, gọi điện chia buồn và tiễn đưa đến nơi hỏa thiêu:

Chồng, Bố, Em, Anh, Chú, Bác, & Ông của chúng tôi là:

ptdai 1Ông PHẠM THƯ ĐÀI
Pháp Danh: Minh Đức

Vừa qua đời tại Boston, Massachusetts
ngày thứ Bảy 21 tháng 4 năm 2018
Hưởng thọ 62 tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có điều sơ xuất, kính xin quý vị niệm tình thông cảm cho.
Theo ý nguyện của người quá cố, tất cả các tịnh tài phúng viếng đều được chuyển đến Tổ Chức Nghiên Cứu Các Chứng Bệnh về Gan (American Liver Foundation) và Chùa Việt Nam ở Roslindale, Massachusetts.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ
Bà Qủa phụ Bùì Thị Hằng & Ái nữ Phạm Thư Uyên-Trang

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

2 Comments

 1. hong tran says:

  Thành kính phân ưu.Tiếc thương cùng với gia đình chị Đài và cháu Trang,gia đình Cô Chú ̣Đoàn,gia đình Cô Chú Đồng.

 2. Nguoi Boston says:

  Chúng tôi đứng cạnh nhau hôm nào.
  Thấy đó, mất đó!

  -“Thành kính phân ưu.
  Xin được chia buồn cùng tang quyến”.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4