Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Phạm Thư Đài

Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông Phạm Thư Đài

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được Tin Buồn

pham thu dai 1Ông Phạm Thư Đài
Pháp Danh Minh Đức

Sinh ngày 7 tháng 10 năm 1956 tại Saigon, Việt Nam
Tạ Thế ngày 21 tháng 4 năm 2018
(nhằm ngày 6 tháng 3 năm Mậu Tuất)
tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 62 tuổi

Ông Phạm Thư Đài là:
– Bào đệ của ông Phạm Thư Đăng, cựu Phó Tổng Giám Đốc kiêm Chánh Văn Phòng của Tổng Nha Giáo Dục Song Ngữ thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong Nội Các của Tổng Thống Bill Clinton, cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị Hội Diên Hồng 1983-1991
– Anh họ của ông Phạm Công Ánh, thành viên Hội Đồng Quản Trị và đại diện Hội Diên Hồng trong Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts
– Cựu hội viên Hội Diên Hồng

Thành kính chia buồn cùng bà Qủa Phụ Phạm Thư Đài (Bùi Thị Hằng), ông Phạm Thư Đăng, ông Phạm Công Ánh và Tang Quyến.
Cầu nguyện cho Hương Linh ông Phạm Thư Đài sớm được siêu thăng về cõi Niết Bàn

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Viên HỘI DIÊN HỒNG

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4