Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Lâm Thiên Hương

Hội Diên Hồng Massachusetts Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Lâm Thiên Hương

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được Tin Buồn
Ái Nữ của Bà Lâm Thiên Hương, cựu Hội Trưởng
Hội Tương Trợ Người Việt Connecticut

tracey 1TRACEY GABREE LE
(LÊ HỮU THIÊN PHƯƠNG)

Đã tạ thế lúc 1:30 giờ chiều ngày 19 tháng 4 năm 2018
(Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Mậu Tuất)
tại Southington, Connecticut, Hoa Kỳ
Hưởng dương 52 tuổi

Thành kính chia buồn cùng bà Lâm Thiên Hương và Tang Quyến cùng hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Lê Hữu Thiên Phương sớm về nước Thiên Đàng

Hội Tương Trợ Người Việt Bridgeport
Connecticut và Vùng Phụ Cận
Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Connecticut
Hội Tương Trợ Người Việt New York
Hội Diên Hồng Massachusetts

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4