Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 15/3/2018: Mời Tham Dự Buổi Nói Chuyện Của Đức Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Tại Boston College

15/3/2018: Mời Tham Dự Buổi Nói Chuyện Của Đức Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Tại Boston College

 

DiNardoFlyer
Một buổi nói chuyện của Đức Hồng Y DiNardo, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Galveston-Houston được tổ chức tại Boston College (Gasson Hall, Room 100) vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 15 tháng 3 năm 2018 với đề tài “I Call You Friends”.

Kính mời tham dự đông đảo.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4