Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 16/3/2018: Mời Tham Dự Buổi Hội Nghị Phụ Huynh Học Sinh (DELAC) Của Trường Công Boston

16/3/2018: Mời Tham Dự Buổi Hội Nghị Phụ Huynh Học Sinh (DELAC) Của Trường Công Boston

 

bps english learners 2bps english learners 1Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ của Trường Công Boston trân trọng kính mời tất cả phụ huynh học sinh và các tổ chức cộng đồng đến tham dự buổi Hội Nghị Phụ Huynh Học Sinh (DELAC). Đây là buổi hội nghị lần thứ 2 trong niên học 2017-2018.

Trong buổi hội thảo này, các tham dự viên có thể tham gia các buổi thảo luận có liên quan đến học vấn của học sinh và nối kết với những phụ huynh hoặc với những tham dự viên khác hoặc với nhân viên của sở giáo dục trường. Tất cả mọi người đều có thể ghi danh tham dự.

Qúy vị có thể ghi danh tại trang nhà của trường Công Boston tại bostonpublicschools.org/ell hoặc liên lạc với chúng tôi tại số 617-635-9445

Thời Gian: 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng 3 Năm 2018
Địa điểm: 2300 Washington Street, lầu 2, Boston, MA 02119
Có cung cấp thức ăn, giữ trẻ và thông dịch
Vietnamese- Agenda of SY17-18 2nd DELAC Conference-s

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4