Bầu Cử Ban Chấp Hành Và Hội Đồng Quản Trị Trung Ương Cộng Đồng Việt Nam Massachusetts Nhiệm Kỳ XIII (2018-2021)

 

cd-ma-logo-150cdmass-headlineThông Báo
V/v: Bầu cử Ban Chấp hành và Hội Đồng Quản trị Trung ương Nhiệm kỳ XIII (2018-2021)

Tham chiếu:
– Nội quy Cộng đồng Việt Nam Massachusetts
– Thông báo ngày 19 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng Giám sát và Hội đồng Quản trị Trung Ương/Mass

Kính gởi:
Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, đoàn thể
Quý Đảng phái Chính trị Quốc gia, quý cơ quan truyền thông, báo chí
Quý đồng hương, cùng các bạn trẻ thuộc Tiểu bang Massachusetts

Kính thưa quý vị,
Là người Việt nam tỵ nạn cộng sản, chúng ta hãnh diện vì những người bạn trẻ, thế hệ tiếp nối, ngày càng thành công trên mọi lãnh vực, đặc biệt dấn thân phục vụ Cộng đồng, duy trì bản sắc dân tộc, giữ vững quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, không cộng sản. Cộng đồng chúng ta ngày càng thăng tiến và có tiếng nói mạnh mẽ trong chính giới sở tại. Có được những thành quả trên là nhờ Cộng đồng chúng ta có rất nhiều trái tim nhân hậu, sẵn lòng hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp: phục vụ đồng hương, những người đồng cảnh ngộ, những người không chấp nhận chế độ cộng sản vô thần!

Tham chiếu Nội quy Cộng đồng Việt Nam Massachusetts, nhiệm kỳ XII (2015-2018) của tổ chức CĐVN/MASS bao gồm tất cả các thành viên hoạt động sẽ chấm dứt nhiệm vụ vào đệ tam cá nguyệt năm nay (2018), và chúng tôi, theo thông báo ngày 19 tháng 2 năm 2018 (thượng dẫn) được giao phó trách nhiệm mời gọi quý đồng hương nhiệt tình ứng cử hoặc đề cử những người tài, đức, và yêu mến Cộng đồng vào các chức vụ: Chủ tịch, Phó chủ tịch/Nội vụ Cộng đồng, và các thành viên HĐQTTƯ Cộng đồng Việt nam / Mass nhiệm kỳ XIII (2018-2021) để Cộng đồng chúng ta ngày càng hoàn chỉnh và đoàn kết trong tình thân ái.
Để ứng cử và đề cử, xin quý vị dựa trên các điều kiện mà Nội quy Cộng đồng quy định:

1/- Từ 30 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử (Chủ tịch và Phó Chủ tịch/Nội vụ BCHTƯ/CĐVN)
2/- Phải là thành viên hoạt động trong Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts.
3/- Cư ngụ ít nhất 3 năm liên tục tại Tiểu Bang Massachusetts.
4/- Để đề cử người vào các chức vụ trên, người đề cử cần phải có ít nhất một người tán trợ cùng đề cử, và phải được sự đồng ý của người được đề cử.

Thời hạn nộp đơn, kể từ ngày ra thông báo này, đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2018, mẫu đơn đã được đăng tải trên các cơ quan truyền thông cùng với Thông báo này hoặc, xin trực tiếp liên lạc với chúng tôi: Lại tư Mỹ (617) 680-0495, Bác sỹ Vũ Linh Huy (617) 620-5634, Ông Lê Sơn (617) 825-7649, Ông Vũ viết Lộc (617) 447-6680 và gởi về:
CĐVN/MASS: P O Box. 220072 Boston, MA. 02122 hoặc
Ban Bầu cử Cộng đồng/Mass: 39 Parkman St., Dorchester, MA. 02122
Trân trọng và mong sự hưởng ứng của quý vị

Massachusetts, ngày 01 tháng 03 năm 2018
TM. Ban Bầu cử CĐVN/Mass
Trưởng ban
Lại tư Mỹ

Xin tải về và in ra (dạng pdf):
ĐƠN ỨNG CỬ
ĐƠN ĐỀ CỬ

 

Related Posts

 • No Related Posts
 
 

11 Comments

 1. Nguoi Boston says:

  Ghi nhận từ dân đi bỏ phiếu bầu mấy chục năm qua:
  1- Trước năm 2000: số người đến bỏ phiếu luôn trên con số 300. Và luôn có 2 liên danh ̣ứng cử. Ngày nay, sau hơn 20 năm, với cư dân gia tăng trên hơn 50 ngàn, kỳ bầu vừa qua, tại sao số người đến tham dự và bỏ phiếu lại càng ít hơn? Quí vị đã làm gì cho tổ chức nầy ngày càng bị suy yếu?
  2. Tổ chức có làm đúng trách vụ từ “Cộng Đồng”, những người có nhiệt tâm ủng hộ và mong đợi trước đây hay không?
  3. Có sự kỳ thị, chia rẻ nào, nghi ngờ nhiệt tình của tham dự viên, để giữ lợi danh cho phe nhóm hay không?
  4. Có nên chỉnh sửa, thay đổi từ “Trung Ương”, hay ngay cả “tị nạn, chống CS” hay không, khi tình hình sinh hoạt chính trị ngày nay đã và đang thay đồi quá nhanh.
  5. Ghi nhận từ ngữ “Trung Ương”… thấy không còn hợp thời nữa, ngày nay nghe sao giống đảng phái VC quá. Muốn có TU thì phải có các ‘Địa Phương”, nhưng các ĐP đâu không thấy đến bầu?
  6. Có nên thay đổi, giới hạn nhiệm kỳ từ các bác lão niên, ngồi quá lâu. Và thay vào là các người trẻ, thức thời vụ, có khả năng hơn không?.
  7. Để được cư dân ủng hộ tích cực, đông đủ, và tạo được tiếng nói mạnh với chính quyền địa phương Mỹ, mà với họ, đa số quí vị đã “tự nhận mình là người Mỹ”, tổ chức nên xác nhâṇ rỏ mục đích hiện tại cho hợp thời, đúng nguyện vọng cho cư dân hơn. Chỉ khi đó quí vị mới làm đúng trách vụ được cư dân giao phó.

 2. Chúc mừng anh Lai tư Mỹ được đề cử trưởng ban vận động bầu cử CDVN/Ma đây là vinh hạnh lớn lao cả CDVN chỉ có một người có thể thay thế CD để tuyển chọn người đại diện cho CDVN/Ma.Chức vụ cao trách nhiệm nặng nề . . . .Hy vong nhiệm kỳ này CDVN tham dự bỏ phiếu chọn người đai diện cho CDVN danh chính ngôn thuận.Chon và bầu cho những người yêu thương CD và vì CD . . .CDVN cần phải là cộng đồng mạnh được đại đa số tín nhiêm…có khả năng và trình độ đối nội và đối ngoại . . . .Chúc mừng . . . ./-

 3. Nguyễn thanh Bình says:

  Nguoi Boston,
  Người thật, việc thật thì phê bình mới được đón nhận!
  Dùng bút hiệu thì phê bình không giá trị chi cả và thiếu can đảm hay dân chủ! Mời anh/chị Nguoi Boston tham dự tranh lụận công khai để xây dựng CDVN/MASS!
  Hảy xưng danh trên Nguoivietboston.com!
  Sau 72 giờ mà không xác nhận danh tánh thì những góp trên coi như vô giá trị!
  Số điện thoại của tôi: 857-222-5343

 4. Nguyễn thanh Bình says:

  Đảm Phạm,
  Trưởng ban bầu cử không phải là ” chỉ có 1 người có thể thay thế CD để tuyển chọn người đại diện cho CDVN/Ma” Trưởng ban vận động không tuyển chọn ai mà chỉ vận động và đồng hương tuyển chọn người đại diện qua bầu cử!
  Các kỳ bầu cử vừa qua đều do đồng hương bầu “danh chính ngôn thuận” chứ không phải ” hy vọng kỳ nầy”! Đảm Phạm đã từng ứng cử Phó Chủ tịch Nội vụ trong liên danh với Nguyễn phước Chương nên biết rõ thể thức ứng cử và bầu cử!

 5. Nguoi Boston says:

  “Hảy xưng danh trên Nguoivietboston.com!
  Sau 72 giờ mà không xác nhận danh tánh thì những góp trên coi như vô giá trị!
  Số điện thoại của tôi: 857-222-5343.
  Nguyễn thanh Bình ; March 7, 2018 at 9:09 AM

  Nguoi Boston,
  Kính gửi ông “cựu” Chủ Tịch Cộng Đồng.
  Tôi xin xác nhận, tôi là người ủng hộ ông lâu dài, nhưng nay cũng như hàng ngàn cư dân khác, chúng tôi thất vọng vô cùng. Làm gì mà cá nhân ông, dù đã “cựu” rồi, mà lại có quyền ra lệnh cho tôi, người đóng góp ý kiến, bị một “tối hậu thư” phải trả lời trong vòng 72 giờ. Như vậy thì ngay cả bọn VC cũng phải lạy ông là thầy. Phản ứng thế thì làm sao ông làm chính trị ở xứ tự do ăn nói nầy được. Còn ai dám đến gần ông nữa.
  Thưa ông, chính tôi là một, trong vài lá phiếu cuối cùng bầu cho ông được thắng cử, để ông tiếp tục giữ ghế Chủ Tịch suốt các nhiệm kỳ trước đây. Và kết quả sau đó: ông đã không tiếp tục được, ông bỏ cuộc chơi nữa chừng. Trong cùng lúc, người đồng hành phục vụ CĐ cùng thời, ông ta lại lọt vào được State Department tiểu bang.
  Cư dân chúng tôi đương nhiên là hãnh diện về ông Phạm Nam, vì lý do duy nhất: ông ta là người gốc VN trong chính quyền tiểu bang Mỹ đương nhiệm. Là việc quan trọng mà các CĐ bạn đang tranh thủ, trong khi “Tố Chức” quí vị vẫn chưa ý thức được việc tập thể chúng ta phải làm gì từ lâu. Nếu quí vị thật sự có khả năng, “Tổ chức CĐVN” đã không phải tệ rạc như con thuyền vô định.
  Đương nhiên vì là người bỏ phiếu bầu cho ông và tập thể, tôi có quyền đòi hỏi quyền lợi cho cư dân chúng tôi. Tôi có quyền phát biểu ý kiến yêu cầu xây dựng, mà không cần phải nêu ra danh tánh cho cái đòi hỏi vô duyên. Nhất là ở hiện tại, ông không còn là “Chủ Tịch CĐ” nữa mà vô dđ nâỳ làm gì? Ngoại trừ ông muốn dẫm chân hai ông T&K, cản bước người khác!
  Xin ông hãy nhìn laị quá trình hoạt động của phe nhóm. Mọi người đều có quyền hãnh diện về những thành quả “hay” đã qua, nhưng cũng nên thấy được các khiếm khuyết đã làm, “hại” cho “Tổ chức” nầy mà thay đổi, hay loại bỏ.

  1/-. “Tổ chức” có đi đúng nguyện vọng cư dân không?
  Nếu đã xác nhận mình là “Leaders”, thì quí vị không thể hướng dẩn tâp thể đi sai đường được. Và đó là một cái tội giống như VC bây giờ, là “misleading our community”, là nói láo để được lợi, cư dân Việt sẽ khi dể và xa lánh quí vị dần.
  Con đường ta đi ngày hôm nay ở Mỹ, hoàn toàn không còn giống con đường trước kia khi ta “bỏ chạy”, hay lìa bỏ VN. Nói thẳng ra, khả năng và trình độ quí vị ở VN trước đây, (sang đây với cái danh cũ, muốn làm chính trị kiểu VN, nhưng lại khoái tuyên thệ nhập tịch Mỹ, là lòi cái đuôi ra rồi), nay đã quá rỏ, cách sinh hoạt đó không còn thích hơp với hiện tình cư dân nhiều thế hệ. Quí vị phải thấy cái hụt hẩn của mình, và nên vui vẻ nhường lại cho giới trẻ hoạt động hoàn toàn. Đã quá trể cho đàn em có tinh thần lãnh đaọ, khi các làn sóng di dân mới cuồn cuộn tiếp tục ùa sang, mà vẫn còn các tay háo danh bám ghế mấy chục năm dài, chận đường những người có khả năng phục vụ. Đó là một sự xấu xa ham danh háo lợi làm hại tập thể, mà những người nếu gọi là trưởng thành về chính trị phải thấy được.

  2/-. Ban tổ chức nhiệm kỳ vừa qua, đã vi phạm luật ứng/bầu cử:
  Về con số dưới 300 người đi bầu trong nhiệm kỳ qua, đã nói lên sự thật về thành quả tổ chức từ quí vị sau mấy chục năm.
  Chính “ban tổ chức” đã “vi phạm luật bầu cử” khi: 1. Không quảng bá chi tiết về tổ chức ứng và bầu cử: là “cần rộng rải” khắp nơi trong tiểu bang, là “phải liên tục” để mọi người biết về sinh hoạt quan trọng nầy, và “vận động kêu gọi tối đa” để cư dân tham dự. 2. Vi phạm phiếu bầu, ở ngày bầu cử: dù đã quá hết giờ bỏ phiếu hơn 30 phút, vẩn có cả chục người đến bỏ phiếu tiếp. 3. Vi phạm sai trọng khác la` ban tổ chức đã không cần kiểm danh cư họ từ đâu đến, có hợp lệ không.
  Tổng số phiếu bầu, dù đã thả dàn rỏ ràng vậy, mà chỉ có vỏn vẹn có trên dưới 300, trong cư dân gần cả 100 ngàn người ngày nay, làm sao có “danh chánh ngôn thuận” để cư dân ủng hộ mỗi khi kêu gọi? Làm sao có đủ sức mạnh để đại diện cho tập thể VN trước các CĐ bạn, hay tạo được trọng cân nào đối với chính quyền địa phương?

  3/- Nhóm “Tổ Chức“ độc quyền:
  Quí vị không nên, không thể “thay nhau độc quyền cai trị” muôn năm, vì từ ngữ nầy trước đây ta chỉ dùng cho VC mà thôi. Ta nói xấu họ, thì ta không làm giống họ. So sánh với họ, thì lại càng tệ hơn, nhất là khi ta đang may mắn được sống trong một nước có đầy đủ văn minh. Ta đã học và hành được gì về Dân Chủ trong suốt mấy chục năm qua?
  Vì sự độc quyền, độc diển, độc tôn, không hợp thời vụ, quí vị đã vô tình hay cố ý để phát sinh ra các nhóm bất đồng. Và hịên tại cho thấy, do cư dân Việt ngày một đông, nhu cầu xã hội dân sự ngày gia tăng, đã không ai giúp, lại còn có sự nghi kỵ, kỳ thị, phe nhóm chia rẽ…v.v… Ta không thể có một CĐ mạnh, khi suốt năm cư dân chỉ thấy quí vị toàn là gọi hội họp, rồi ăn nhậu, tiệc tùng, xách động biểu tình, núp danh từ thiện để làm tiền không công báo … Từ hậu quả đó, cư dân chúng tôi buộc phải từ bỏ quí vị thôi. Chẳng bao lâu nữa do nhu cầu, sẽ có nhiều hội đoàn trẻ, năng động, thực tế, tự phát xuất hiện. Vấn ̣đề nầy hiện chỉ là thời gian, chờ xem.

  Có thể cách hành văn của tôi vụng về, không khéo nên đã làm quí vị “nổi nóng” lên. Nhưng sự thật luôn mích lòng. Và sự thật vẫn là sự thật. Có chấp nhận thì mới sống thật tế và mới cải thiện được tổ chức, đạt mong đợi từ cư dân. Tôi sẽ đi bầu, và mong đợi một thay đổi mới, một luồn sinh khí mới cho sự phát triển công ích cư dân VN.

  Nhân đây, tôi cãm nhận và thành thật cám ơn Adm. diển đàn nầy đã giúp cho việc phản hồi thuận lợi chung, thể hiện đúng nghĩa vụ của giơí truyền thông VNCH.
  Trân trọng.

 6. Nhiều người đóng góp ý kiến thì CD mới tiến. Tôi hy vọng từ đây đến ngày bầu cử sẽ có nhiều người tham gia đóng góp ý kiến xây dựng trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng nhau. Đọc văn thì biết người . . . bất đồng có thể có nhưng không nên bất hòa và dùng ngôn ngữ của người có học và đối xử với nhau như anh em trong một nhà. Chúc mừng CDVN/MA . . ./-

 7. Nguyễn thanh Bình says:

  Kính thưa quý độc giả,
  Tổ chức CDVN/MASS thành lập và hoạt dộng công khai, dân chủ nên các Thông báo về bầu cử hay sinh hoạt đang tải trên các cơ quan truyền thông mà Ban Biên Tập Nguoivietboston.com luôn yểm trợ và nhận phổ biến mọi ý kiến đóng góp từ đồng hương!
  Trong thời kỳ tin phịa (faked news) mà TT Trump đã và đang đối đầu hàng ngày cũng đang xảy ra trên các cơ quan truyền thông CDVN khắp nơi!
  Tổ chức CDVN/MASS may mắn là thế hệ tiền bối đã được các thế hệ hậu sinh tiếp tục đãm nhận và phát huy các sinh hoạt cho sinh động hơn, nhiều nguờì trẻ tham dự hơn vì “tre già thì măng mọc”!
  Độc giả có thể tìm thấy các sinh hoạt CDVN ngay trong Nguoivietboston.com ở trang Thông báo hay Cộng Đồng Việt-Nam Massachusetts để tìm thấy “người thật,việc thật” bận rộn quanh năm “cơm nhà vác ngà voi”!
  Vì vẩn là CDVN tỵ nạn cộng sản nên ngũng sinh hoạt chính trị như Chào cờ đầu năm, Quốc- hận 30/04, Ngày Nhân Quyền Việt-Nam tại Quốc-Hội Mỹ ngày 11 tháng Năm, Ngày Quân-Lực 19/06, Gây quỹ giúp TPB, hạ cờ vc, yểm trợ cho đấu tranh dân chủ tại quê nhà…vẩn còn duy trì và do hậu duệ VNCH đảm nhận.
  CDVN/MASS cũng phát triển về lịch sử , văn hoá như Lể kỷ niệm Hai Bà Trưng, Lể Giổ Quốc-Tổ Hùng-Vương, Tết Trung-Thu, CDVN cook out, National Night out với cư dân địa phương, Lễ Huý Nhật Đức Trần hưng Đạo… và nhất là 8-10 tháng ròng rã chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên-Đán hàng năm! Sự tham dự trên 10.000 ngưòi Tết Mậu-Tuất 2018 tại Boston College High với sự tài trơ, yểm trợ của trên 100 doanh nghiệp, hầu hết các Hội đoàn trong Massachusetts và gần 200 thiện nguyện viên, chưa kể các ca sĩ trình diển…CDVN/MASS đang lo lắng là không biết đia điểm nào rộng hơn cho Tết vì năm nay thiếu chổ nên xe cộ sắp hàng dài dài và nhiều đồng hương không đến nơi được!
  Nhắc đến sự yểm trợ đông đảo của đồng hương không thể quên được phái đoàn CDVN trong Dorchester Day là phái đoàn qui mô nhất bao gồm nam, phụ, lão ấu lại được các cháu sinh viên phát hàng trăm Cờ Vàng cùng Cờ Mỹ dọc hai bên Dorchester Ave! Ban tổ chức diển hành rất ngưỡng mộ và cho rằng CDVN có thể diển hành riêng 1 ngày cho chúng ta!
  Các viên chức chính quyền Mỹ luôn ca ngợi thành tích của CDVN là “đã làm sống lại Dorcheter” từ sau khi định cư từ 1975! Trên 300 doanh nghiệp Việt tại Dorchester, Phỏng đoán có khoản 20.000 người Việt sinh sống tại đây và trên 60.000 trong Massachusetts nên Tết, Quốc-Hận 30/04, Ngày Quân-Lực 19/06
  mà Tổ chức CDVN/MASS còn phải tham dự để yểm trợ các nơi như Worchester, Springfield, Lowell…
  Các doang nghiệp Việt trong Tiểu bang tạo hàng ngàn công việc làm hay chúng ta đi làm thuê cho các hảng xưởng tuỳ theo khả năng! Một số ít người làm
  thuê cho công sở nhà nước trong tinh thần ” công bộc chi dân hay đầy tớ nhân dân” theo định nghĩa public servants!
  Việc ứng cử vào các chức vụ của CDVN/MASS luôn công khai và bầu bán theo thể thức dân chủ!Chỉ có 1 lần liên danh ông Đặng văn Kim/Bùi hữu Trí thắng đối thủ hơn 2 phiếu vào năm 2003! Các cuộc bầu cử khác thì bên thắng cuộc thắng 200, 300… phiếu bầu theo thành ngữ ” chọn mặt gửi vàng” từ đồng hương Springfield, Worchester, Brockton, Lowell trong Massachusetts…Ai có thắc mắc thì nêu ra trong ngày bầu cử hay trong các buổi phát thanh của CDVN như trên 13 năm qua mà ông Lại tư Mỹ là Trưởng Ban Bầu cử cũng là thành viên của chương trình phát thanh bên cạnh ông Nguyễn hùng Khang hiện là PCT CDVN/MASS ở 2 số diện thoại 617-265-0040 hay 617-265-4944 vào mổi chiều Chúa Nhật từ 05.00-6.30! hoạc liên lạc với Ban Bầu cử theo điện thoại trong Thông báo trên!
  Vì công tác CDVN nên có dịp đi nhiều nơi và nghe kể chuyện khôi hài là “giỏ cua VN không cần đậy nắp” vì con nào ngóc bò lên miệng giỏ là con khác cắn càn kéo xuống ngay, khác với giỏ của các dân tộc khác là cua leo trèo thoải mái!
  Cũng chẳng nghe ai phán là ” State Department tiểu bang” vì State Deparrtnmet dịch là Bộ Ngoại-Giao thì chỉ chính quyền Liên bang tại Washington DC mớí có Bộ nầy!
  Chúng tôi được biết là đồng hương có thể công khai góp ý với CDVN/MASS qua Facebook : Cdvn Vietnamese American community of MA hay gọi điện thoại cho Chủ Tịch ông Thân Vĩnh Bảo-Toàn: 617-901-6262 hay PCT ông Nguyễn hùng Khang: 781-707-6397

 8. Nguyễn thanh Bình says:

  Đảm Phạm,
  Chua hẳn tuyệt đối là ” Đọc văn biết người” vì đạo văn hay tự mặt áo thụng vái mình trong gương không ít! TT Thiệu từng khuyên ” Đừng nghe những gì cs nói mà hảy nhìn những gì cs làm” thì văn vẽ của cs có phản ảnh được con người của chúng không?

 9. Từ ngày tôi viết comments trên nhiều diễn đàn tôi chưa đề cập đến môt cá nhân nào và không dùng ngòi bút để nói những điều tiêu cực và thụ động hai đến CD.Tôi là người Công Giáo được giáo dục và dậy giỗ rất cẩn thận về đạo công bằng và bác ái mến Chúa yêu người.Nếu tôi nói sai hoạc viết sai xin Chúa khiển phạt tôi,đừng làm cớ cho nhiều người phạm tội.Chúa và quý vị thông biết mọi sự.Anh Binh có thể chửi tôi mà tôi không giận,xin Chúa tha cho mọi người . . .Muốn theo ta thì phải vác thánh giá mỗi ngày . . . .Lời lãi cả và thế gian,chết mà mất linh hồn thì ích gì . . ./-

 10. Một cuộc chạy đua có nhiều nguời tham gia và hưởng ứng thì cuộc đua hứa hẹn sôi nổi và hào hứng.CSVN độc đảng nên đã đưa đất nước đến nghèo đói và lạc hậu . . .CDVN phát triển chậm vì thiếu những người có thiện trí dấn thân phục vụ và hy sinh,không tạo được một môi trường trong sáng,tranh đua và cầu tiến đung mức vì thiếu cán bộ . . . .Ngày nay học tập ngày mai giúp đời . . .đi một ngày đàng học một sàng khôn.Nhìn vào ban chấp hành CD có thể đánh giá được tổ chức CDVN ? ? ?/-

 11. Người Boston says:

  Xin mạn phép NVBT để được phổ biến Thông báo từ “Vietteamfordeantran@gmail.com, và Deantran.com.

  – Thứ Bảy, ngày 24/3/2018. Từ 1-4pm.
  Tại nhà hàng Saigon Seafood, Dorchester. Boston.
  .
  Thượng Nghị Sĩ tiểu bang, ông DEAN TRAN, sẽ có mặt tại Dorchester để được gặp gở, hầu chuyện cùng đồng hương.
  .
  Đây là buổi gây quỷ ủng hộ, yễm trợ người Việt Nam đầu tiên vào vị trí TNS cấp tiểu bang, đang open từ khu vực Fitchburg, Worcester, Mass.
  .
  Để tiếng nói cộng đồng đến được quốc hội và chính quyền, đây là cơ hội duy nhất để cộng đồng cùng thực hiện ước nguyện chung.
  Xin mời quý đồng hương cùng tham dự.

 
 

Leave a Comment