Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cho Giới Trẻ Boston: Việc Làm Mùa Hè – Học Bỗng – Học Viên Cảnh Sát Tập Sự

Cho Giới Trẻ Boston: Việc Làm Mùa Hè – Học Bỗng – Học Viên Cảnh Sát Tập Sự

 

Job FairHội chợ Việc Làm cho Giới trẻ của thành phố Boston

Cùng với BCYF của DYEE (Division of Youth Engagement & Employment) tham gia hội chợ hàng năm về Việc làm & Tài nguyên. Mời tham dự những trò chơi về khám phá nghề nghiệp và ghi danh giữ chỗ cho Việc làm Mùa hè sắp đến!
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3, 2018 từ 10AM-2PM
Địa điểm: Trung tâm Reggie Lewis, 1350 Tremont Street, Roxbury Crossing, MA 02120

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào: https://www.boston.gov/calendar/successlink-youth-job-and-resource-fair

* * *

Học bỗng của thành phố Boston

Chương trình cấp Học bỗng của Thành phố Boston nhằm trợ giúp học sinh sau khi tốt nghiệp trung học, dành cho cư dân Boston có đủ điều kiện muốn tiếp tục học lên đại học hoặc theo học ngành nghề tại Massachusetts.
Thời gian: Nhận đơn kể từ ngày 1 tháng 2, 2018 đến hết ngày 13 tháng 4, 2018 lúc 5pm

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào: https://www.boston.gov/education/city-boston-scholarship-fund

* * *

Học viên tập sự Cảnh sát Boston

Chương trình Học viên tập sự Cảnh sát Boston nhằm huấn luyện nghiệp vụ tại chỗ cho thanh niên Boston muốn trở thành nhân viên thi hành pháp luật.
Chương trình cần cam kết tối thiểu hai năm. Các học viên tập sự thay đổi theo các công việc đòi hỏi, luân phiên từ Trụ sở trung ương, đến Chi trong các Quận và các đơn vị chuyên môn khác trong khắp Sở Cảnh sát toàn thành phố.
Thời gian: Hạn chót nộp đơn trên mạng là ngày 16 tháng 3, 2018.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào: https://www.boston.gov/departments/police/boston-police-cadet-program

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4