Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thông Báo: Ông Lại Tư Mỹ Được Tín Nhiệm Là Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử CĐVN/MASS Nhiệm Kỳ 13

Thông Báo: Ông Lại Tư Mỹ Được Tín Nhiệm Là Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử CĐVN/MASS Nhiệm Kỳ 13

 

cdmasslogocdmass head

Boston, ngày 19 tháng 2 năm 2018

Nơi gởi:
– Hội Đồng Giám Sát CĐVN/MASS.
– Hội Đồng Quản Trị Trung Ương CĐVN/MASS.

Nơi nhận:
– Ban Tổ Chức Vận Động Bầu Cử CĐVN/MASS nhiệm kỳ 13 (2018-2021) để thi hành.
– Ban Chấp Hành CĐVN/MASS để tường trình.

THÔNG BÁO
V/V Ban Tổ Chức Vận Động Bầu Cử

Căn cứ:
– Nội Quy Cộng Đồng dẫn chiếu.
– Kết quả phiên họp Cộng Đồng
Nay HĐQTTƯ trân trộng thông báo:

1/ Ông Lại Tư Mỹ được Tổ Chức Cộng Đồng tín nhiệm là Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử CĐVN/MASS nhiệm kỳ 13 (2018-2021).
2/ Ông Lại Tư Mỹ có toàn quyền tuyển chọn thành viên theo nhu cầu của Ban Tổ Chức Bầu Cử.
3/ Quyền hạn và chức năng của Ban Tổ Chức Bầu Cử có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 19/2/2018 và chấm dức khi hoàn thành nhiệm vụ.
4/ Thông báo này nhằm hợp thức hóa vai trò của Ban Tổ Chức Vận Động Bầu Cử nhiệm kỳ 13 trước công luận.

Kính mong quý Cơ quan, Đoàn thể, Hội đoàn, Cơ quan truyền thông báo chí giúp đở và tạo cơ hội điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ Chức Vận Động Bầu Cử hoàn thành nhiệm vụ.

Làm tại Massachusetts, ngày 19 tháng 2 năm 2018.

Thay mặt
HĐQT/TƯ
Chủ Tịch
Nguyễn Tấn Toàn
Hội Đồng Giám Sát
Chủ Tịch
Lê Đạm

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4