Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cựu Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh

Cựu SVSQ Chiến Tranh Chính Trị Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cựu Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh

 

Lam-Tanh1
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn cựu Đề Đốc
Lâm Nguơn Tánh
Nguyên Chỉ Huy trưởng Trường Đại Học CT Chính Trị/Đà Lạt
Nguyên Tư Lệnh Hải Quân Quân lực Việt nam Cộng Hoà
vừa từ trần Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018
tại Fredericsburg, Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng Đại thọ 90 tuổi

Linh cữu được quàn tại Mullins & Thompson Funeral Home
1621 Jefferson Davis Highway, Fredericksburg, VA 22401

Chương trình Tang Lễ:

Thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2018
11:00 AM – 01:00 PM: Phát tang và thăm viếng
06:00 PM – 08:00 PM: Nghi thức cầu nguyện với Knights of Columbus
08:00 PM – 09:00 PM: Lễ Phủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà

Thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2018
Thánh Lễ an táng tại Thánh đường Saint Mary of the Immaculate Conception, 1009 Stafford Avenue, Fredenicksburg, VA 22401

Toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ quan Chiến tranh Chính Trị vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng sớm đưa Linh Hồn Francis về hưởng Nhan Thánh Người.

SVSQ NT 4
Lê Sơn
Đại diện

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4