Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Dự Luật Data Disaggregation (Thu Thập Dữ Liệu Chi Tiết) Đang Trên Tiến Trình Lập Pháp Tốt Đẹp

Dự Luật Data Disaggregation (Thu Thập Dữ Liệu Chi Tiết) Đang Trên Tiến Trình Lập Pháp Tốt Đẹp

 

ĐỂ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI – NGÀY 7 THÁNG 2, 2018

LIÊN LẠC BÁO CHÍ:
MassAPIsCAN@gmail.com617.259.1503
Karen@cpaboston.org
Giles.Li@bcnc.net  – 617.635.5129
Angie.Liou@asiancdc.org617.482.2380

H3361 fact sheet (V trans) (1)DỰ LUẬT DATA DISAGGREGATION ĐƯỢC NHIỀU ỦNG HỘ, MỘT BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG ĐẾN BÌNH ĐẲNG BẰNG CÁCH CẢI THIỆN VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU CHI TIẾT TRÊN TOÀN TIỂU BANG

Các nhà lập pháp tiểu bang công nhận việc thu thập dữ liệu chi tiết là một vấn đề quan trọng, không chỉ ở các cộng đồng người Mỹ gốc Á  mà còn ở  TẤT CẢ các chủng tộc và các sắc tộc khác. Uỷ ban Hỗn hợp sẽ thành lập một Ủy ban Đặc biệt để áp dụng cho tất cả các nhóm.

BOSTON – Sau phiên điều trần tại Quốc hội hôm thứ ba vừa qua, Uỷ ban Hỗn hợp đặc trách về Quản lý và Kiểm soát Quy định đã bỏ phiếu ủng hộ Dự luật số 3361 và thiết lập một Ủy ban Đặc biệt có nhiệm vụ cập nhật dự luật khởi thảo, rồi mở rộng việc thu thập dữ liệu chi tiết về chủng tộc và sắc tộc trên toàn tiểu bang cho tất cả các nhóm.

Đây là một thắng lợi đáng kể cho những người ủng hộ sự cải thiện việc thu thập dữ liệu, những người đã nổ lực liên tục trong việc đưa vấn đề này vào nghị trình Quốc hội. Trong nhiều thập niên, việc phân bổ dữ liệu chi tiết là một vấn đề dân quyền quan trọng đối với những nhà ủng hộ người Mỹ gốc Á, những người này xem việc gồm chung bản sắc một chủng tộc đơn giản là một trở ngại để nhận biết những người ít được phục vụ và đáng được quan tâm.

Khởi thảo Dự luật H.3361, chỉ bao gồm việc thu thập dữ liệu của những nhóm nhỏ chính trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á và được hỗ trợ bởi một liên minh hơn 50 tổ chức từ cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương. Khi được các tổ chức Latino và Black tham gia, Hội nghị Lập pháp Black và Latino hoàn toàn ủng hộ, yêu cầu mở rộng và cải tiến việc thu thập dữ liệu cho tất cả các chủng tộc và sẽ hướng dẫn Ủy ban Quốc hội cho thành lập một Ủy ban Đặc biệt thảo ra một dự luật toàn diện hơn.

Những người ủng hộ cộng đồng và các cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội hân hoan tham gia phong trào này và sẽ nổ lực cộng tác với Ủy ban mới được thành lập để tranh đấu cho các cộng đồng bị thiệt thòi và vì bình đẳng tại tiểu bang nhà.

Cô Lisette Lê, Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt Mỹ giải thích: “Người Mỹ gốc Việt dễ bị mắc bệnh viêm gan B hơn những người khác. Từ những dữ liệu này, cùng với những thống kê khác, là những hướng dẫn giúp xác định các dịch vụ cần cung cấp và mối quan hệ đối tác mà chúng tôi thực hiện để giảm thiểu các vấn nạn sức khoẻ tâm thần, nhà ở, phát triển kinh tế và giáo dục/dịch vụ thanh thiếu niên mà cộng đồng chúng ta cần. Đối với nhiều gia đình chúng tôi phục vụ, việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến họ, thường cứu được mạng sống họ”.

“Tôi rất phấn khởi khi thấy ông Chủ tịch Timilty và bà Chủ tịch Benson cùng đồng ý tiến trình dự luật của chúng tôi”, Dân biểu Tiểu bang Tackey Chan (D-Quincy), người bảo trợ H.3361 cho biết. “Tôi cũng rất cảm ơn sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng người da đen và người Latino trong nỗ lực của chúng tôi. Họ nhận thấy rằng việc phân bổ dữ liệu chi tiết sẽ là một công cụ vô cùng hữu ích cho tất cả các cộng đồng chúng ta và tôi mong được làm việc với các thành viên Ủy ban khi cùng đề ra một phương cách rộng rãi và toàn diện để có được các dữ liệu chi tiết tại Massachusetts”.

Ủy Ban Đặc Biệt sẽ bao gồm các thành viên Lưỡng viện Quốc hội Tiểu bang được Chủ Tịch Hạ Viện, Chủ Tịch Thượng Viện và Các Nhà Lãnh đạo Khối Thiểu số tại Lưỡng viện chỉ định; các thành viên của hai Ủy ban Tư vấn Black và Latino; thành viên của Bộ Y tế và Nhân sinh; thành viên của Phòng Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp; và một thành viên thuộc Bộ Nội vụ Tiểu bang. Dự luật và đề nghị phải được nộp cho văn phòng Lưỡng viện Quốc hội trước ngày 31 tháng 12, 2018.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4