Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Thông Cáo Báo Chí Của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải ngoại /Cơ Sở Boston

Thông Cáo Báo Chí Của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải ngoại /Cơ Sở Boston

 

ptgdvnhn1Kính thưa quý vị

Gần đây, căn cứ vào một Thông tin trên mạng nên có một số dư luận không đúng liên quan đến Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại/Cơ sở Boston

Chúng tôi xin được trân trọng minh xác :

Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại là một Tổ chức Tôn giáo, phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội và tha nhân.
Tuyệt đối không tham gia vào các đảng phái chính trị, hoặc một tổ chức chính phủ nào.
Sự can dự, nếu có, chỉ là với tư cách cá nhân, không đại diện cho tư cách của Phong trào.
Trân trọng thông báo cùng quý vị để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra.

Boston ngày 27/1/2018

Đại diện BCH/PT
Lại tư Mỹ
Cơ sở trưởng

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Phong trào GDVNHN đã sinh hoạt liên tục trong suốt 25 năm tại nhiều nơi.PT được thành lập bởi Đức ông Hoài,sĩ phu và trí thức giáo dân công giáo vói hiến chương và cương lĩnh thủ bản rỏ ràng,được lưu giữ và phổ biến rộng rãi trên http://www.phongtraogiaodan.com với 7 lần đại hội PT tại nhiều nơi.Với thành viên BTV và các cơ sở địa phươn điều hành Xin quý vị và các bạn cần biết thêm vè PT xin đọc linh đao của PTGDVNHN trong http://www.phongtraogiaodan.com Thank you./-.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4