Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 25/1/2018: Mời Tham Dự Hội Chợ Tổng Hợp Cung Cấp Dịch Vụ Cho Người Khuyết Tật Và Tự Kỷ

25/1/2018: Mời Tham Dự Hội Chợ Tổng Hợp Cung Cấp Dịch Vụ Cho Người Khuyết Tật Và Tự Kỷ

 

special need resource fairTrường công Boston, Văn phòng Giáo dục đặc biệt có tổ chức một hội chợ tổng hợp trên 61 cơ quan và tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật và tự kỷ.

Thời gian: thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2018 từ 6:30pm – 8:30pm
Tại: Leahy-Holloran Community Center, (cạnh trường Richard Murphy – Dorchester)
1 Worrell St. Dorchester, MA 02122

Trường sẽ cung cấp thông dịch và giữ trẻ cho phụ huynh nào có nhu cầu.
Xin liên lạc với Tom Lam, ở tlam@bostonpublicschools.org hay 617-635-8599

Quý phụ huynh nên sắp xếp tham gia để có thêm tin tức hổ trợ cho con em.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4