Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Phong Trào Giáo Dân VNHN/Boston Phân Ưu & Chương Trình An Táng Cụ Bà Anna Đoàn Thi Năng

Phong Trào Giáo Dân VNHN/Boston Phân Ưu & Chương Trình An Táng Cụ Bà Anna Đoàn Thi Năng

 

phanuu-1

Nhận được tin buồn,
Thân mẫu của Anh Lê Văn Tịnh,
Thành viên PT/GDVN/HN/Boston là:

Cụ Bà Anna ĐOÀN THỊ NĂNG

Mới được Chúa gọi về vào lúc 11:10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2018 tại bệnh viện Boston, Massachusetts.
Hưởng đại thọ 96 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng Anh Chị Lê Văn Tịnh và tang quyến
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng sớm đưa Linh hồn Anna
về hưởng Nhan Thánh Người.

Lại Tư Mỹ, Đại diện Anh em
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại / Cơ sở Boston. ____________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH AN TÁNG

THĂM VIẾNG & CẦU NGUYỆN:
* Thứ Năm & Thứ Sáu ngày 4 & 5/1/2018 từ 7:00pm-9:00pm
tại nhà quàn Hurley, 134 S. Main Street, Randolph, MA 02368

THÁNH LỄ AN TÁNG:
* Thứ Bảy ngày 6/1/2018 vào lúc 12:00 giờ trưa
tại nhà thờ Saint Bernadette,
1026 North Main Street, Randolph, MA 02368

* * *

Phong Trào sẽ đặt Vòng hoa phúng điếu và xin Lễ cầu nguyện cho Cụ Bà Anna trong Thánh lễ 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 7/1/2018 tại nhà thờ Saint Ambrose, Dorchester.
PT sẽ cùng đi kính viếng và cầu nguyện tại Nhà quàn vào lúc 6:30pm Thứ Sáu ngày 5/1/2018
Và đặc biệt mời các thành viên PT tham dự Thánh Lễ an táng.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

1 Comment

  1. Chân thành phân ưu cùng anh chị Lê văn Tịnh và tang quyến.
    Xin Chúa và Mẹ đưa linh hồn cụ bà Anna Đoàn thị Năng về hưởng nhan thánh Chúa.PHÂN ƯU . . .PHÂN ƯU./-

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4