13/01/2018 : Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ QLVNCH Hy Sinh Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa Ngày 19/01/1974

 

Buoy-n-cap

thumoi-hs2018

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment