Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — Mời Tham Dự Hành Hương Âu Châu Tháng 6/2018

Mời Tham Dự Hành Hương Âu Châu Tháng 6/2018

 

Ghi danh Hành Hương Âu Châu 2018Hành Hương Châu Âu 2018-Houston [33939]

Hành Hương Âu Châu 2018

Rome, Assisi, Paris, Lourdes, Fatima, Salamanca, Avila, Loyola, Barcelona, Montserrat, Javier….
Tìm Chúa qua những bước chân của Thánh I Nhã, Phanxicô Xavier và các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kỷ Niệm 30 Năm Lễ Phong Hiển Thánh của
Các Thánh Tử Đạo VN

Linh hướng: LM. Đa Minh Nguyễn Hùng, S.J. & LM. Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, S.J.
Đồng hành: Sr. Maria Chu Liên, MTG and Sr. Catarina Nguyễn Hường, MTG

LỊCH TRÌNH:

• June 10: Bay từ Boston tới Rome
• June 11: Thăm Rome, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.
• June 12: Thăm Asisi, Tu viện San Damiano, Vương Cung Thánh Đường Thánh Crale, Thánh Rufino, Thánh Fansico.
• June 13: Kính viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, dự thính buổi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxicô
• June 14: Thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành, đền Thánh Gioan Latêranô, kính viếng mộ ĐHY Thuận tại Santa Maria.
• June 15: Từ Rome tới Fatima. Kính viếng Basilica of Our Lady of Fatima, Valinhos, Hamlet of Aljustrel, Chapel of Apparitions và Viện Bảo Tàng Fatima.
• June 16: Tới Tây Ban Nha. Thăm Old and New Salamanca Cathedral, Thành Avila, Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial, Thủ Đô Madrid.
• June 18: Thăm Đền Thánh Đức Mẹ, Hang động Monserratt-Maresa, Cổ thành Xavier.
• June 19: Tới Loyola. Thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh I Nhã. Thăm Lourdes.
• June 20: Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức, Rosary Basilica, Rossary Square, Statue of Crowned Virgin, Vương Cung Thánh Đường Thánh Piô X – Basilica of St. Pius X.
• June 21: Lourdes-Paris, Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Đại lộ Champs-Élysées
• June 22: The Dome Church, Nhà thờ Đức Bà Paris, Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn …

LỆ PHÍ: $3,750/người
Phiếu ghi danh phải đính kèm bản copy của Passport & lệ phí cho chuyến đi ($3,750 hoặc $600 tiền Deposit, số còn lại $3,150 đóng trước ngày 28 tháng 2 năm 2018)

Thông tin liên lạc:
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Phone: 713-922-7364
Chi phiếu xin gửi tới Chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh
4 Spyglass Ct, Houston, TX 77064

Kính Chúc Quý Khách Hành Hương Muôn Vàn Phúc Lành

Xin mời tải về và điền đơn Ghi danh Hành Hương Âu Châu 2018

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4