Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/single.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/header.php on line 2
Người Việt Boston — 21/11/2017: Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mời Tham Dự Buổi Hội Thảo Về IEP

21/11/2017: Vòng Tay Cha Mẹ Việt Mời Tham Dự Buổi Hội Thảo Về IEP

 

IEP flyer Nov 2017
Trân trọng kính mời phụ huynh đến dự

BUỔI HỘI THẢO VỀ IEP

Vòng Tay Cha Mẹ mời quý phụ huynh đến tham dự buổi hội thảo về IEP để hiểu chi tiết về nội dung của bảng IEP—Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân của con mình. Mỗi phụ huynh sẽ được kết nối 1:1 với advocate, để giúp xem tài liệu IEP, tư vấn và đưa ra đề xuất giúp phụ huynh chuẩn bị tốt cho các buổi họp IEP tới cho các con.

Phụ huynh nhớ mang theo IEP của con mình (bảng tiếng Anh), báo cáo tiến bộ, và tất cả đánh giá của nhà trường đến buổi họp tối thứ 3 tuần tới để Advocate cùng đọc qua cho giúp phụ huynh. Vui lòng gọi số 617-399-8328 đăng kí trước ngày 20/11.

Một số Anh Chị phụ huynh nói được tiếng Anh, mong Anh Chị có thể hổ trợ về mặt ngôn ngữ cho các phụ huynh khác gặp khó khăn trong vấn đề ngoại ngữ.

Thời gian: tối thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 từ 6-8:30 giờ,
tại Phòng Wellness, Dothouse Health, 1353 Dorchester Ave, Dorchester

Lưu ý: Tháng này các cháu sẽ tham gia hoạt động âm nhạc trị liệu trong vòng 30’, sau đó sẽ sinh hoạt với các Anh Chị sinh viên đến từ Hội Thăng Long.

Rất mong Quý vị Phụ huynh tham gia.

 

Related Posts

  • No Related Posts
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 
 
 

 
 

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/nguoivie/public_html/wp-content/themes/telegraph-test/footer.php on line 4